Oznam

LBC – Liquid Based Cytology

Vážená pani doktorka/vážený pán doktor,

úvodom listu by sme Vám chceli poďakovať za dôveru, ktorú nám prejavujete už dlhé roky. Aj vďaka Vám sme každým rokom dokázali poskytovať služby Vám a Vašim pacientkám na vysokej úrovni.

Spoločnosť Cytopathos s.r.o. v spolupráci so Zdravotnou poisťovňou Union a.s. (ZP Union) pripravila zaujímavý benefit pre poistenky ZP Union – plnú úhradu vyšetrenia LBC (Liquid based cytology).

Od 1.5.2019 poistenky ZP Union majú toto cytologické vyšetrenie (LBC) plne hradené vrátane špeciálneho odberového materiálu. Vaše odporúčanie o spôsobe metódy cytologického vyšetrenia (konvenčne alebo LBC) zostáva naďalej zachovaná. Rovnako podmienky úhrady

Spoločnosť Cytopathos s.r.o. realizuje toto vyšetrenie najmodernejšími technológiami, ktoré významne zlepšujú detekciu zmien krčka maternice v porovnaní s konvečnými metódami. Navyše metóda LBC umožňuje vyšetriť z tej istej vzorky aj ďalšie parametre (napr. HPV infekciu, chlamýdie, neisserie, ureaplazmy), alebo niektoré prognostické markery (napr. p16, Ki67, stanovenie proliferačnej aktivity buniek), ktoré vedia predpovedať väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny krčka maternice.

Vzhľadom na to, že ZP Union od 1.5.2019 plne uhrádza realizáciu LBC v laboratóriách spoločnosti Cytopathos s.r.o., dochádza aj k zmene objednávania a fakturácie odberového materiálu (vialiek).

 1. Spotrebný materiál si môžete objednať u našich referentov zvozu, na tel. č. 02/3237 3817, 0917 310 819 alebo na cytopathos@cytopathos.sk, zvlášť pre poistenky ZP Union a zvlášť pre ostatné poisťovne
 2. Spotrebný materiál pre poistenky ZP Union nebudú lekárom fakturované a budú poskytnuté poistenkám ZP Union bez doplatku.
 3. Spotrebný materiál vialky) pre poistenky iných ZP budú fakturované ako doteraz v nezmenenej forme.

Spoločnosť Cytopathos s.r.o. a ZP Union budú priebežne sledovať odber spotrebného materiálu, vykázané počty vzájomne porovnávať a zaznamenávať počet objednaných a následne zaslaných vialiek na vyšetrenie. V prípade, ak sa nebudú zhodovať dodané počty vialiek poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s vykázanými vyšetreniami metódou LBC do ZP Union, spoločnosť Cytopathos s.r.o. si uplatní náhradu za vzniknutý rozdiel.

V prípade otázok kontaktujte prosím Vášho medicínskeho reprezentanta, alebo na tel. č. 02/3237 3817, 0917 310 819 alebo na cytopathos@cytopathos.sk.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu. S pozdravom

kolektív spoločnosti Cytopathos.s.r.o.

CYT

Cytológia

Vyšetrovanie gynekologickej cytológie (onkologické i funkčné vyšetrenia náterov z cervixu a vaginálnej sliznice, vulvy a endometria) i negynekologickej cytológie.
BIO

Biopsia

Kompletná bioptická služba, imunohistochemické, histochemické vyšetrenia.
IHC

Imunohistochémia a diagnostika sérových autoprotilátok

Súčasťou úseku imunohistochemickej diagnostiky je aj klinicko diagnostický sérologický skríning autoprotilátok nepriamou imunofluorescenčnou metódou.
MG

Molekulárna genetika

Molekulárne mechanizmy nádorových ochorení, geneticky podmienené ochorenia a molekulová patogenéza infekčných chorôb.

O laboratóriu

Foto laboratória

Cytopathos, spol. s r.o. je jedným z najväčších biopticko – cytologických pracovísk na Slovensku.
Je to zároveň najväčšie skríningové pracovisko orgánovo špecifických a orgánovo nešpecifických autoprotilátok pri diagnostike autoimunitných ochorení.
Laboratórium ponúka služby pre všetky chirurgické, kožné, gastroenterologické, ORL, gynekologické ambulantné i nemocničné zložky.

Urobte správne rozhodnutie
15 dôvodov prečo sa rozhodnúť pre nás

Kontaktujte nášho reprezentanta:
tel. 0917625048,
email adamcikova@cytopathos.sk

Nové podujatia a služby

Ponuka nových vyšetrení: Celiakia, LBC (Liquid Based Cytology), DAO diaminooxidáza, inštrukcie pre odbery gastroenterológov, autoprotilátky - sérológia, diagnostika karcinómu krčka maternice.

PreCursor - M kit
Ponuka nových služieb: WebZIS, Zhrávanie výsledkov, Zavolaj a neplať, WinAmb, SMS správa pozitívneho nálezu.

Možnosti doručovania výsledkov
Výsledky histologických, cytologických vyšetrení a sérového skríningu po Internete.

Prihlásenie
 • hotline
  administratíva

  0917310817 (819)

 • hotline
  cytológia

  0232373833 (0917960635)

 • hotline
  molekulárna genetika

  0915595763

 • hotline
  biopsia

  0232373811 (0918586532)