Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, PhD.
vanecek@biopticka.cz

Stránky sú v príprave.