RNDr. Ivana Hojsíková
odborný zástupca pre genetiku a molekulovú biológiu
laboratórny diagnostik - genetik
RNDr. Radka Tomášová
laboratórny diagnostik - genetik
Bc. Andrea Januščáková
laborant