1. Ilavska, A., Beno, I., Gomolcak, P., Paulovicova, E.: Can serologic markers be indicators of dietary errors in patients with celiac disease? Vnitr Lek. 2004 Mar;50(3):208-12. Slovak. PMID: 15125371 [PubMed - indexed for MEDLINE].
  2. Gürtler, L., Gomolčák, P., Podivinský, F., Oltman.: Serological autoimmune phenomena in chronic hepatobiliary diseases. In Book of obstracts „Liver and drugs“ 1 st. Int. Symp. On Hepatology and Clinical Pharmacology, Bratislava, 1994: 49.
  3. Gürtler, L., Gomolčák, P., Oltman.: Serological autoimmune phenomena in chronic hepatobiliary diseases Hepatopatie a imunlogie, Sborník, 1995: 41.
  4. Gomolčák P., Gürtler Ľ.: Prínos nepriamej imunofluorescencie v diagnostike autoimunných ochorení. Labmed Preliminary. 1.Medzinárodné sympózium o laboratórnej medicíne v SR, Bratislava, 1997, poster.
  5. Gürtler Ľ., Gomolčák P.: Ako interpretovať výsledky nepriamej imunofluorescencie pri detekcii cirkulujúcich autoprotilátok. 42. Výročný zjazd českých a slovenských reumatológov. Brno, 1998.
  6. Gürtler Ľ., Štefanková I., Gomolčák P.: Sérologická diagnostika autoimúnnych ochorení pečene a žlčových ciest. XV. Dni mladých internistov. Martin, 1996.
  7. Cebecauer L., Gomolčák P.: Autoprotilátky - orgánovo špecifické a nešpecifické či pre chorobu špecifické a s chorobou asociované. Piešťany, 1998.
  8. Gürtler, Ľ., Pekarková, B., Gomolčák, P.: Imunologická diagnostika celiakie. Česká a slovenská gastroenterológie a hepatológie. 59, 2005, s: 22.
  9. Benčat, M., Gomolčák, P., Lauko, L., Papanová, J.:Naše skúsenosti s imunofluorescenčným vyšetrením sér pacientov s podozrením na autoimúnne ochorenia. Alergie, Čsl.supplementum 2, 2006, P-134.
  10. Keleová, A., Kalina, P, Gomolčák, P.: Antineurónové protilátky. Klinická imunológia a alergológia, 15, 1, 2006, s:30.