Cytopathos, spol. s r.o. - Semináre a kongresy

LETNÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR SD IAP

21. júna 2013, Senec

Organizačné pokyny

Pravidelný letný bioptický seminár sa opäť uskutoční v Senci na Slnečných jazerách 21. júna 2013 v hoteli Senec.

Registrácia: Posledný dátum registrácie je 10.6.2013.
Poplatky: 25€ pre členov Slovenskej spoločnosti patológov, 50€ pre nečlenov.
Platba: Uhradiť na účet do 15.6.2013 (možná je aj platbe na mieste)
Účet: Názov účtu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Peňažný ústav: VÚB Bratislava – mesto
Číslo účtu: 4532012/0200
VS: 131043/038
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
SWIFT CODE: SUBASKBX
Rezervácie ubytovania: Rezervácie ubytovania v hoteli Senec sú garantované do 20. mája. Po tomto dátume bude ubytovacia kapacita hotela uvoľnená pre potreby letnej turistickej sezóny. Ak sa naplní kapacita hotela, je možné použiť viaceré okolité ubytovacie zariadenia.
Copyright © 2013 Cytopathos, spol. s r.o.Semináre a kongresy - Titulná stránka