Cytopathos, spol. s r.o. - Semináre a kongresy

LETNÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR SD IAP

21. júna 2013, Senec

Kontaktná adresa usporiadateľov

adresa: Iveta Raymannová, vedúca laborantka Cytopathos, spol. s r.o.
Limbová 5
P.O. Box 108
833 07 Bratislava 37
tel. č.: +421-2-5954 2478
fax: +421-2-5954 3481
e-mail: cytopathos@cytopathos.sk
Copyright © 2013 Cytopathos, spol. s r.o.Semináre a kongresy - Titulná stránka