Cytopathos, spol. s r.o. - Semináre a kongresy

LETNÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR SD IAP

21. júna 2013, Senec

Program seminára

Piatok, 21.6.2013

16:35 - 19:15Sklíčkový seminár SD-IAP, 1. časť

Sobota, 22.6.2013

08:00 - 11:00Sklíčkový seminár SD-IAP, 2. časť

Prípady sklíčkového seminára:

 • Prípad SDIAP č. 474
  70-ročná pacientka, St. p. STE (sept. 2012) so sek. hypotyreózou na substitučnej liečbe L. Thyroxínom, hypertonička na liečbe Perindassan a Amlodipin, v dispenzárnej starostlivosti hematológa po liečbe CLL norm. karyotyp, inic. I. št. incip. II. št. dľa Raia -st. p. chemoterapii 6 x FCR lite, v. s. kompletná remisia, t. č. zväčšená lymfatická uzlina v inguíne? Makro: zaslané 3 neorientovateľné fragmenty tkaniva: 1. tukovo-lymf. tk.? 55x40x35 mm 2. fragment tuku? 40x10x10 mm 3. sivobelavý fragment 25x20x10 mm
  prezentuje: P. Talarčík
 • Prípad SDIAP č. 475
  87-ročný muž, TURP, DG: Hyperplázia prostaty. Makro: rezky prostaty.
  prezentuje: P. Talarčík
 • Prípad SDIAP č. 476
  62-ročný muž, resekát hrubého čreva so závesným aparátom 19 cm, s miskovitým tumorom 3x2,5 cm, klin. dg. adenoca recti medialis stenotisans, status subileosus.
  prezentuje: K. Beráková
 • Prípad SDIAP č. 477
  43-ročná žena. Predmet vyšetrenia: Excízia z cervixu. Klin.dg.: Stredná cervikálna dysplázia, excízia z krvácajúceho miesta. Makro nález: Tri nepravidelné belavohnedé kúsky tkaniva 6, 6 a 9 mm
  prezentuje: P. Babál
 • Prípad SDIAP č. 478
  86-ročný muž. Excízia z tumoru kapilícia.
  prezentuje: M. Švajdler
 • Prípad SDIAP č. 479
  71-ročný muž s klinickou diagnózou tumor ampulae recti exulcerans. Zaslaný amputát rekta s krúžkami zo staplera. Makroskopicky cca 1,2 cm od najbližšieho okraja na sliznici prítomný exofytický tumor veľkosti cca 4,8x4,5 cm, pravdepodobne infiltrujúci svalovinu.
  prezentuje: P. Bohuš
 • Prípad SDIAP č. 480
  68-ročný muž s dg. tumoru hlavy pankreasu s prerastaním na papilu, ktorý bol chirurgicky resekovaný. Makronález: Nastrihnutý resekát žalúdka a duodena, pričom v ampule Vaterskej papily je zavedený stent. V okolí pankreatického vývodu rastie nádor veľkosti 18 mm. Pod serózou duodena presvitá tumorózna lézia zodpovedajúca lymfatickej uzline. Klinická dg.: Ca capit. pancreatis (cT3N1MX).
  prezentuje: J. Marcinek
 • Prípad SDIAP č. 481
  43-ročný muž, tumor mozgu, na MR rozsiahla solídno-cystická intraaxiálna TU formácia F parasagitálne l. sin. s infiltráciou corpus callosum, so známkami zakrvácania, výrazným perifokálnym edémom a s presunom stredočiarových štruktúr doprava.
  prezentuje: B. Rychlý
 • Prípad SDIAP č. 482
  58-ročná žena s klinicky udávaným karcinómom dolného segmentu maternice. Vykonaná hysterektómia. Prezentujeme excíziu z krčka maternice.
  prezentuje: O. Ondič
 • Prípad SDIAP č. 483
  77 ročná žena urgentne operovaná pre ileózny stav. Peroperačne išlo o generalizovaný nádorový proces v dutine brušnej s dominujúcim cystickým tumorom ľavého vaječníka, s tumorom obličky i hrubého čreva. Prezentujeme 2 excízie z tumoru vaječníka.
  prezentuje: R. Ferko
 • Prípad SDIAP č. 484
  71-letá ženy, tumor dělohy 15,3x15x7,4 cm.
  prezentuje: M. Michal
 • Prípad SDIAP č. 485
  40-letý muž, tumor funikulu spermatiku o průměru 3 cm.
  prezentuje: M. Michal
 • Prípad SDIAP č. 486
  Previously healthy 61-year old female with a slowly enlarging painless parotid nodule, 2.5 cm in size..
  prezentuje: F. Petersson
Copyright © 2013 Cytopathos, spol. s r.o.Semináre a kongresy - Titulná stránka