Fotogaléria

 • Laboratórium cytologických farbení a zmen

  Priestory

  Priestory laboratória

 • MUDr. Marián Švajdler, PhD., odborný zástupca - vedúci lekár

  Lekári a VŠ pracovníci

  Zamestnanci laboratória s vysokoškolským vzdelaním

 • Bajnociová Ingrid, laborantka, zodpovedný pracovník lab. histológie

  Laboranti

  Stredoškolskí pracovníci laboratória (laboranti/laborantky, skrinérky), pomocní pracovníci

 • Hardenová Lýdia, vedúca úseku dokumentácie

  Administratíva

  Zamestnanci administratívy (marketing a ponuka, dokumentácia, zvoz materiálu, archív materiálu, ekonomika)