Každoročne pripravujeme celoslovenské bioptické semináre IAP s medzinárodnou účasťou (1999 – 2017).

  • Foto: Senec

    LETNÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR SD IAP

    28. – 29. 6. 2019, Senec