Zamestnanci laboratória

Naši zamestnanci

Medzinárodne uznávaní odborníci

Zamestnávame medzinárodne uznávaných odborníkov, ktorí pravidelne publikujú v najlepších svetových časopisoch a sú pozývaní ako prednášajúci na európske, americké a svetové kongresy.

Členovia redakčných rád

Niekoľko lekárov z počtu pracovníkov laboratória sú členmi redakčných rád renomovaných zahraničných odborných lekárskych časopisov.

Konzultanti

Od pracovníci laboratória sú požadované konzultácie z iných pracovísk v prípade zložitých a ťažko diagnostikovateľných nádorových procesov. V posledných rokoch sme zaznamenali požiadavky o konzultácie z celého sveta.

Vedenie laboratória

Ing. Marta Herzánová
finančná riaditeľka
Prof. MUDr. Michal Michal
medicínsky riaditeľ

Vedenie úsekov

Administratíva:
Biopsia:
Cytológia:
IHC a sérológie:
Molekulárna genetika:
El.mikroskopie:
Vedúca laborantka:

Administratíva

Na tomto mieste nájdete životopisy niektorých administratívnych pracovníkov laboratória.

Kontaktné informácie nájdete v sekcii Kontakt.

Ostatní zamestnanci

Dokumentácia:
 • Alföldiová Simona, ekonomika
 • Bírešová Anna, ekonomika
 • Budkovská Ľubica, dokumentácia
 • Čambalová Ľudmila, dokumentácia
 • Čechová Jana, dokumentácia
 • Mgr. Dlugolinská Monika, dokumentácia
 • Hardenová Lýdia, vedúca úseku dokumentácie
 • Ing. Izsová Henrieta, ekonomika
 • Kelleyová Zuzana, dokumentácia
 • Mgr. Kubániová Eva, dokumentácia
 • Lehotová Gabriela, archív materiálu
 • Michtová Barbora, dokumentácia
 • Raymannová Iveta, dokumentácia

Zvoz materiálu:
 • Jenis Michal, zvoz materiálu
 • Lebedová Ivana, zvoz materiálu
 • Mrázová Helena, zvoz materiálu
 • Müllerová Monika, zvoz materiálu
 • Ing. Orlíková Silvia, zvoz materiálu
 • Mgr. Pfaffová Ingrid, zvoz materiálu
 • Švecová Jana, zvoz materiálu
 • Hlavatovičová Barbora, zvoz materiálu
Biopsia:
 • Bajnociová Ingrid, laborantka, zodpovedný pracovník lab. histológie
 • Bc. Jantusová Dana, laborantka
 • Neczliová Jana, laborantka
 • Reisenauerová Eva, laborantka
 • Sýkorová Andrea, laborantka
 • Štetková Veronika, laborantka
 • Volárová Daniela, laborantka
 • Zámečník Michal, laborant
Cytológia:
 • Vojtová Jana, laborantka, zodpovedný pracovník lab. cytológie
 • Markosová Andrea, laborantka
 • Benkovičová Gabriela, skrínerka, laborantka
 • Mgr. Binčíková Martina, skrínerka, laborantka
 • RNDr. Galbavá Anna, skrínerka, laborantka
 • Hagarová Annamária, skrínerka, laborantka
 • Mgr. Jurkovičová Monika, skrínerka, laborantka
 • Keprtová Lucie, skrínerka, laborantka
 • Miškovičová Soňa, laborantka
 • Mgr. Pokorná Edita, zodpovedný pracovník skríningu
 • Mgr. Ramšíková Martina, skrínerka, laborantka
 • Stromčeková Miroslava, skrínerka, laborantka
 • Szaboóvá Renáta, skrínerka, laborantka
 • Švecová Ivona, skrínerka, laborantka
 • Mgr. Vašínová Lenka, skrínerka, laborantka
IHC a sérológie:
 • PhDr. Juráneková Ľubomíra, laborantka
 • Mgr. Klimová Eva, laborantka
 • Máťušová Jana, laborantka
 • Šibaliková Jana, laborantka, zodpovedný pracovník lab. IHC
 • Kiš František, laborant, zodpovedný pracovník lab. sérológie
 • Gallová Marcela, laborantka

Genetika:
 • Bc. Januščáková Andrea, laborantka

El.mikroskopia:
 • Jenčová Alena, laborantka, zodpovedný pracovník lab. EM

Pomocní pracovníci:
 • Kejdanová Katarína, pomocný pracovník
 • Khandlová Tatiana, pomocný pracovník
 • Krajčírová Mária, pomocný pracovník
 • Szijjartová Andrea, pomocný pracovník