Akreditácia SNAS - ISO:15189:2012

Informácia k akreditácii

Akreditácia SNAS M-023

Rozsah akreditácie:
Vyšetrenia v obore patologická anatómie zahrňujúce histopatológiu a pooperačnú biopsiu, elektrónovooptickú diagnostiku, gynekologické a negynekologické cytologické vyšetrenia vrátane detekcie HPV metódami molekulárnej biológie a skríning autoimunitných ochorení metódou nepriamej fluorescencie podla rozsahu uvedeného v prílohe.

Osvedčenie o akreditácii

Rozsah akreditácie