Spoločnosť Cytopathos s.r.o. v rámci svojich služieb poskytuje viaceré možnosti ako Vám uľahčiť prístup k výsledkom, ale aj postupy, ktoré pre Vás prinesú pracovný komfort a rýchle informácie nevyhnutné pri liečbe a ďalšom manažmente pacienta. Ponúkame Vám:

  1. V prvom rade je to služba WebZis, ktorá prinesie výsledky požadovaných vyšetrení prostredníctvom internetu skôr ako prídu klasickou poštou priamo na Váš stôl. Výhodou tejto služby je možnosť nahliadnúť do databázy výsledkov vyšetrení Vašich pacientov až do roku 1999. Prístup je chránený heslom. Ak je Vaša ambulancia súčasťou viacerých zariadení, môžete po vzájomnej dohode vidieť výsledky aj iných pracovísk.
  2. „ZAVOLAJ A NEPLAŤ“. Táto služba sekretariátu spočíva v poskytovaní informácií výhradne naším klientom prostredníctvom mobilného telefónu. Vaše číslo bude zaznamenané v zozname mobilných čísel našich klientov a v prípade, že budete potrebovať informáciu, Váš hovor bude zrušený a MY zavoláme VÁM. Po zodpovedaní krátkeho dotazu Vám kompetentný pracovník odpovie na Vaše otázky.
  3. Ak je Vaše pôsobisko vo väčšej vzdialenosti, zabezpečíme doručenie odobratého materiálu do laboratória podľa Vášho želania a na NAŠE NÁKLADY.
  4. Ak pracujete so softwarom WinAmb firmy SOFTPROGRES, s.r.o., Medicom, s.r.o., ale aj iných poskytovateľov medicínskych programov a ste pripojený na internet, spoľahlivo doručíme výsledky priamo do dekurzu pacienta.
  5. Ak si práve zriaďujete novú ambulanciu alebo nie ste spokojný so svojim ambulantným programom, dostanete do užívania software WinAmb ZADARMO.
  6. Pre našich gynekológov sme pripravili novú službu získania pozitívneho nálezu svojich pacientov OKAMŽITE po vyšetrení prostredníctvom krátkej SMS správy ZDARMA.

Žiadost o prístup k výsledkom
ponuka služieb, formulár

WinAmb
II. informácia, formulár, kontakt

Žiadost o prístup k laboratórnym výsledkom v elektronickej forme prostredníctvom FTP
formulár

Registrácia SMS notifikácie výsledkov
online formulár