Cieľom dokumentu je informovať lekárov a žiadateľov o laboratorné vyšetrenie o ponuke našich služieb. Zdravotnickým pracovníkom poskytnúť potrebné informácie o preanalytickej, postanalytickej fáze, ale aj o vlastnom vyšetrení, ktoré sú nutné k dosiahnutiu správneho výsledku vyšetrenia a jeho vyhodnoteniu v diagnostickom a liečebnom procese.

Táto príručka má za úlohu pomôcť zlepšiť komunikáciu s uživateľmi laboratórnych služieb, ale tiež zviditelniť našu prácu.

Laboratórna príručka je pravidelne aktualizovaná. O zmenách, alebo jej novom vydaní sú zákazníci informovaní na tejto stránke.

Laboratórna príručka

Vaše postrehy a pripomienky

Vážený klient,

veľmi si vážime spoluprácu s Vami a Vašim pracoviskom. Našou snahou je neustále zvyšovať kvalitu, precíznosť a rýchlosť vybavenia Vašich žiadostí o vyšetrenie, aby sme spoločnými silami poskytovali čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť.

Dovoľujeme si Vás poprosiť o pár minút Vášho vzácneho času, kde sa prostredníctvom krátkeho dotazníka vyjadrite k určitým otázkam, ktoré pomôžu k vyššej efektivite našej spolupráce.

Dotazník