Webové stránky spravované lekármi pracoviska

V záujme štandardizácie metodiky pracovníci laboratória vypracovali pre svojich kolegov klinikov unikátne odborné stránky, ktoré sa venujú klasifikácii nádorov niektorých orgánov ako sú napr. nádory semenníkov, prsníka, močového mechúra, obličiek, a prostaty.

Aktívne sú stránky:

a rozdeľovník odborných stránok: