Upozornenie:

Inf. súhlas je súčasťou žiadanky o vyšetrenie.

Sprievodka na vyhodnotenie cerviko-vaginálnej cytológie

Vzor novej sprievodky ku gynekologickému cytologickému vyšetreniu. Táto sprievodka je upravená podľa Bethesda systému 2001 a je tiež určená k hláseniu výsledkov genotypizácie HPV. Jednotlivé položky novej sprievodky budú úplne zhodné s položkami softwaru Cytopathos, spol. s r.o. a tak bude možné naďalej získavať výsledky gynekologických cytológií cez Internet (viď naša služba WebZis).

Sprievodka

Žiadanka na vyšetrenie sérových autoprotilátok (metodou NIF, BLOT)

Sprievodka

Žiadanka na molekulovo genetické vyšetrenie

Sprievodka

Žiadanka na histologické vyšetrenie

Sprievodka