Podujatia

Semináre

Každoročne pripravujeme celoslovenské bioptické semináre IAP s medzinárodnou účasťou (1999 – 2019).

Kongresy

Podieľame sa na príprave najnavštevovanejších kongresov v odbore patologická anatómia.

Pripravujeme

8th AMR Symposium

Usporiadali sme prestížne medzinárodné sympózium „8th Arkadi M. Rywlin international pathology slide seminar symposium in surgical pathology“.

Konalo sa

Plán akcí

13. - 15. 6. 2024, Mikulov, Česká republika

Web podujatia


Realizujeme semináre pre gynekológov, urológov, dermatovenerológov, a iné. Tiež prinášame kongresy pre patológov.

Pozrite archív podujatí.

Obsah sekcie

Sekcia „Podujatia“ obsahuje informácie o seminároch, kurzoch a konferenciách usporiadaných laboratóriom.