Podujatia

Semináre

Každoročne pripravujeme celoslovenské bioptické semináre IAP s medzinárodnou účasťou (1999 – 2019).

Kongresy

Podieľame sa na príprave najnavštevovanejších kongresov v odbore patologická anatómia.

Pripravujeme

8th AMR Symposium

Usporiadali sme prestížne medzinárodné sympózium „8th Arkadi M. Rywlin international pathology slide seminar symposium in surgical pathology“.

Konalo sa

Plán akcí

Realizujeme semináre pre gynekológov, urológov, dermatovenerológov, a iné. Tiež prinášame kongresy pre patológov.

Pozrite archív podujatí.

Obsah sekcie

Sekcia „Podujatia“ obsahuje informácie o seminároch, kurzoch a konferenciách usporiadaných laboratóriom.