Objednávka spotrebného materiálu pre ambulancie

Objednávka spotrebného materiálu pre nemocnice

Žiadosť o prístup k laboratórnym výsledkom

Dotazník pre klientov laboratória - Vaše postrehy a pripomienky

Informovaný súhlas pacienta pre molekulové vyšetrenie

Celiakia - histologické nálezy v duodenálnej sliznici a ich diagnostický význam

Familiárna adenomatózna polypóza - mimočrevné prejavy

Žiadanky/sprievodky a informované súhlasy nájdete na stránke Žiadanky.