Molekulárna genetika

Laboratórium molekulovej genetiky

Klinická diagnostika

Laboratórium genetiky sa zaoberá molekulovou analýzou vzoriek rôznych typov biologického materiálu – nádorové tkanivo, periférna krv, bukálna sliznica, infikovaný materiál na detekciu patogénu.

V nádorovom tkanive sa zaoberáme odhaľovaním mutácií súvisiacich s onkologickými diagnózami. Prostredníctvom analýz na úrovni DNA je možná detailná diagnostika a personalizovaná liečba onkologických pacientov.

V periférnej krvi a v steroch z bukálnej sliznice detegujeme vrodené mutácie. Na základe výsledkov týchto analýz je možné predísť prepuknutiu alebo aspoň včas zmierniť príznaky civilizačných ochorení, intolerancií a iných prejavov mutácií vyskytujúcich sa v rodine.

Veľkú časť našej činnosti tvorí detekcia prítomnosti rôznych typov patogénov, ako je HPV, pohlavne prenosné patogény (STI) a rôzne ďalšie vírusy, či baktérie. Na tieto vyšetrenia sú potrebné vzorky infikovaného tkaniva – bunkové stery, krv, tkanivo, výplachy...

Obsah sekcie

Na tomto mieste nájdete podrobné informácie o laboratóriu molekulovej genetiky.