Molekulárna genetika

Laboratórium molekulovej genetiky

Klinická diagnostika

Hlavnou činnosťou laboratória je klinická diagnostika. Od roku 1997 do roku 2008 sme vykonali molekulové genetické vyšetrenie u viac ako 11500 pacientov. Molekulovo genetické vyšetrenie vykonávame na cytológiách, biopsiách a pri diagnostike nádorových ochorení a infekčných procesov.

Vedecky výskum

Okrem klinickej diagnostiky sa zúčastňujeme aj na vedeckom výskume a výsledky z tejto činnosti prezentujeme na kongresoch doma i v zahraničí a a publikujeme ich v odbornej literatúre.

Forézne genetické testy

Vykonávame aj forézne genetické testy, hlavne paternitné expertízy (určenie otcovstva) a genealogické analýzy v materskej i otcovskej línii.

Výuka

Popri klinickej diagnostike a vedeckej a publikačnej činnosti sa tiež venujeme pre- a postgraduálnej výuke na LF UK v Plzni.

Čítajte viac

Obsah sekcie

Na tomto mieste nájdete podrobné informácie o laboratóriu molekulovej genetiky.

Ďalšie informácie sú uvedené v sekcii Publikácie.