Oznámenie o ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa - web

Informačná povinnosť prevádzkovateľa - Kamerový systém - web

Informačná povinnosť prevádzkovateľa - Zamestnanci

Informačná povinnosť prevádzkovateľa - Klienti a zmluvní partneri

Informačná povinnosť prevádzkovateľa - Spoločníci