Služby laboratória

Naše služby

Mikroskopický obraz ThinPrep PAP sterov

Cytólogia

Vyšetrovanie gynekologickej cytológie (onkologické i funkčné vyšetrenia náterov z cervixu a vaginálnej sliznice, vulvy a endometria) i negynekologickej cytológie.

Biopsia

Ponúkame kompletnú bioptickú službu, imunohistochemické, elektrónovoptické a histochemické vyšetrenia.

Laboratórna príručka

Imunohistochémia a sérologia

Ponúkame klinicko diagnostický sérologický skríning autoprotilátok nepriamou imunofluorescenčnou metódou na tkanivových rezoch, bunkových kultúrach a bunkových náteroch.

Molekulárna genetika

Molekulovo genetické vyšetrenia pri diagnostike nádorových ochorení a infekčných procesov vykonávame ako na cytologických tak aj na histologických odberoch.