Služby laboratória

Naše služby

Mikroskopický obraz ThinPrep PAP sterov

Cytólogia

Vyšetrovanie gynekologickej cytológie (onkologické i funkčné vyšetrenia náterov z cervixu a vaginálnej sliznice, vulvy a endometria) i negynekologickej cytológie.

Biopsia

Ponúkame kompletnú bioptickú službu, imunohistochemické, elektrónovoptické a histochemické vyšetrenia.

Laboratórna príručka

Imunohistochémia a sérologia

Ponúkame klinicko diagnostický sérologický skríning autoprotilátok nepriamou imunofluorescenčnou metódou na tkanivových rezoch, bunkových kultúrach a bunkových náteroch.

Molekulárna genetika

Molekulovo genetické vyšetrenia pri diagnostike nádorových ochorení a infekčných procesov vykonávame ako na cytologických tak aj na histologických odberoch.

Akreditácia

Naše pracovisko je komplexne akreditované.
1. ISO 15189:2012
Laboratórium je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa normy ISO 15189:2012
2. Skríning
Všetci pracovníci, ktorí vykonávajú cytologický skríning, musia absolvovať špecializačné štúdium "Všetrovacie metódy v klinickej cytológii".

Obsah sekcie

Sekcia „Služby“ obsahuje informácie o jednotlivých službách, ktoré naše laboratórium poskytuje.

Ďalšie informácie o laboratóriu nájdete v sekcii O nás.