Cytopathos, spol. s r.o. je jedným z najväčších biopticko – cytologických pracovísk na Slovensku a zároveň skríningové pracovisko orgánovo špecifických a orgánovo nešpecifických autoprotilátok pri diagnostike autoimunitných ochorení. Spoločnosť Cytopathos, spol. s r.o. vznikla v roku 2006 na báze Ústavu patológie FN Bratislava – Kramáre. Kolektív laboratória tvorí 78 interných pracovníkov vrátane 18 lekárov a VŠ pracovníkov (laboratórnych diagnostikov) a je akreditované SNAS podľa EN ISO 15189: 2012. 45% pracovníkov spoločnosti má vysokoškolské vzdelanie. Cytopathos spol. s r.o. úzko spolupracuje s najväčším biopticko – cytologickým pracoviskom v ČR - Bioptická laboratoř s.r.o.

Laboratórium ponúka pre všetky chirurgické, kožné, gastroenterologické, ORL, gynekologické ambulantné i nemocničné zložky vyšetrovanie gynekologických cytológií (onkologické aj funkčné vyšetrenia sterov z cervixu vaginálnej sliznice, vulvy a endometria) i negynekologických cytológií, ďalej kompletnú bioptickú službu s priamou väzbou na prípadné imunohistochemické a nutné molekulovo genetické vyšetrenia. Medicínske laboratórium ročne vyšetrí asi 200 000 cytologických a 60 000 histologických vyšetrení.

Výsledky všetkých vyšetrení sú dodávané od 3 -10 pracovných dní. Aby sme zaručili jednotnosť a štandardizáciu metódy odberu, spracovania, transportu materiálu a report výsledkov, svojím klientom poskytujeme servis a jednotné vybavenie na výkon cytologických a bioptických vyšetrení ZDARMA. Výsledky cytologických a bioptických vyšetrení môžeme posielať nielen klasickou formou na papierových sprievodkách, ale v rámci dohovoru aj prostredníctvom zabezpečeného prístupu na stránke webu. Špeciálny software WinZis umožňuje klinikom sťahovanie výsledkov priamo do dekurzu pacienta.

Celý komplex služieb je prístupný len tým klinickým pracovníkom, ktorí majú autorizáciu v softwari laboratória.

Vedecká a publikačná činnosť lekárov pracoviska

Prakticky všetky voľné finančné prostriedky laboratória budú investované späť do vlastného výskumu, predovšetkým do metód molekulovej genetiky. Lekári a VŠ pracovníci pracoviska Cytopathos, spol. s r.o. sa aktívne podieľajú na vedeckej a publikačnej činnosti biopticko-cytologického laboratória v Plzni, ale aj vlastnou publikačnou a pedagogickou činnosťou prispievajú k napredovaniu poznatkov v diagnostike. Pre štandardizáciu diagnostiky vypracovali pracovníci Bioptického laboratória pre českých a slovenských klinikov unikátne odborné stránky, ktoré sa venujú klasifikácii nádorov niektorých orgánov ako napr. nádory semenníkov, prsníka, močového mechúra, obličiek a prostaty. (viď. www.nadory.cz, www.tumory.sk). Postupne sa spracováva aj problematika ďalších orgánov.

Prof. MUDr. M. Michal je v redakčnej rade časopisu International Journal of Surgical Pathology, Annals of Diagnostic Patology, Virchows Archiv – oficiálneho časopisu Europskej spoločnosti patológov a je členom redakčnej rady časopisu Seminars in Diagnostic Pathology. Prof. MUDr. A. Skálová, CSc., a prof. MUDr. M. Michal sú členmi skupiny pre nádory hlavy a krku pri Európskej spoločnosti patológov a severoamerickej Head and Neck Group.