ANAproti jadrám
ABMAproti bazálnym membránam
ABMGproti bazálnym membránam glomerulov
ABMTproti bazálnym membránam tubulov
AEmAproti endomýziu
AGAproti gliadínu
AVEAproti endotelu
AGPAproti slinnej žľaze
AGSAproti nadobličke
AICAproti pankreasu
AKAproti keratínu
Aktínproti aktínu
ALCPproti peptidu z cytozolu pečene
ALKMproti mikrozómom obličky a pečene
ALMAproti membránam hepatocytov
ABCAproti žlčovodom
AMAproti mitochondriám
AMCAproti srdcovému svalu
ANCAproti neutrofilným leukocytom
ANLAproti jadierkám
APCAproti parietálnym bunkám
ARAproti retikulínu
ASKMAproti priačne pruhovaným svalom
ASMAproti hladkému svalu
ATAproti štítnej žľaze
Huproti proteínu "Hu"
Riproti proteínu "Ri"
Yoproti proteínu "Yo"
AENA (BLOT)nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70,Jo-1,PCNA,históny,nuc.,PM-Scl,dsDNA, AMA, M2, Rib.,P-prot.,PCNA
NEURO (BLOT)Amphiphysin,CV2,PNMA2,MA-2/Ta,Ri,Hu,Yo,recoverin,SOX1,titin
MYO (BLOT)Mi-2,Ku,PM-Scl,Jo-1,PL-7,PL-12,Ro-52
AHFAproti vlasovým folikulom
dsDNAproti dsDNA
AGCAproti pohárikovým bunkám
ASCAproti Saccharomyces cerevisiae
AhTMAproti tropomyozínu 5
APLA2Rproti receptoru fosfolipázy A2
AQP IVproti aquaporínu 4
AMaproti jadierkam neurónov
AICSproti intercel substancii epidermy
THSD7Aproti trombospondinu typ 1 doméne proteín 7A