Aktuálne

Pomoc pre krvnú banku na Ukrajine

Naša kolegyňa, postgraduálna študentka Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Plzni a zároveň patologička sesterského laboratória v Kyjeve, pracuje teraz ako dobrovoľníčka pre krvnú banku na Ukrajine. Prosíme podporte jej prácu.

Viac informácií nájdete na Facebooku.

Banner: Pomoc pre krvnú banku na Ukrajine

Vyšetrenie protilátok proti SARS-CoV-2

Vážená pani doktorka/vážený pán doktor,

dovoľujeme si Vás informovať o možnosti vyšetrenia prítomnosti ľudských protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 v sére pacienta. Toto vyšetrenie sa realizuje technikou ELISA, ktorou dokážeme prítomnosť ľudských protilátok v krvnej vzorke. Ide o vyšetrenie a zistenie imunitnej odpovede organizmu na prítomnosť alebo kontakt s vírusom SARS-CoV-2 alebo odpoveď organizmu po očkovaní. Na základe prítomnosti protilátok sa ukáže, či testovaný v minulosti koronavírus prekonal alebo či je aktuálne nositeľom vírusu, aj keď nemusí mať žiadne príznaky, príp. sa protilátky vytvorili po očkovaní proti COVID-19.

Pre VšZP môže vyšetrenie "protilátky po vakcinácii" predpísať odbornosť:
infektológ, pneumológ, pediater, klinický onkológ, anesteziológ a JIS, urgentná medicína, klinický alergológ a imunológ, pediater pneumológ, detská JIS

Stanovenie protilátok

Oznámenie v súvislosti s Covid-19 a zriadenie call centra

Vážená pani doktorka/vážený pán doktor,

chceli by sme Vám poďakovať za dôveru, ktorú nám v týchto pre zdravotníctvo neľahkých časoch prejavujete. Dovoľte mi informovať Vás o prevádzke našich laboratórií Cytopathos s.r.o. v čase krízovej situácie, ktorá si vyžaduje mimoriadne opatrenia aj na našom pracovisku.

Robíme maximum preto, aby všetky vyšetrenia, ktoré vykonávame pre Vašich pacientov boli uzavreté čo najskôr po doručení.

ADMINISTRATÍVA A ZVOZ MATERIÁLU:

Naši administratívni pracovníci Vás budú priebežne kontaktovať v súvislosti so zvozmi materiálu tak, aby boli vyšetrenia vykonané čo najskôr po zbere materiálu. Chceme Vás informovať, že naša spoločnosť vyšetruje vzorky bez obmedzenia ako doteraz. Naše zvozové trasy pre bežné vzorky sa nemenia a referenti Vás budú aj naďalej navštevovať v pravidelných intervaloch tak, ako bolo pôvodne dohodnuté. V prípade, že požadujete zmenu zvozu materiálu, kontaktujte nás prosím na čísle call centra: + 421 2 3237 3811, alebo na administrativa@cytopathos.sk

REPREZENTANTI/OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA:

Na minimalizáciu expozície Vašich pacientov a našich zamestnancov sme sa rozhodli, že naši obchodní zástupcovia Vás budú navštevovať len na Vašu predchádzajúcu telefonickú požiadavku, respektíve sú Vám k dispozícii 24 hodín denne na telefónnych kontaktoch. V prípade akýchkoľvek otázok a problémov ich prosím neváhajte kontaktovať priamo, príp. nás kontaktujte na čísle call centra, alebo na rep@cytopathos.sk

CALL CENTRUM:

Dovoľujeme si Vás informovať so zriadením call centra na čísle: + 421 2 3237 3811, kde je v pracovných dňoch v čase od 7.30 – 15.30 zriadená nepretržitá telefonická služba.

Výsledky v elektronickej forme budú okamžite po uzatvorení k dispozícii na portáli WebZis. V prípade, že ešte nemáte prístup na náš webový portál, môžete tak urobiť po zaslaní žiadosti na: regzis@cytopathos.sk

Mimoriadnymi opatreniami chránime Vás, našich klientov, Vašich pacientov, ale aj nás, zdravotníckych pracovníkov v laboratóriách, aby sme boli schopní poskytnúť zdravotnú starostlivosť v tomto náročnom období všetkým, ktorí ju potrebujú. Veríme, že spoločnými silami to zvládneme.

Tieto opatrenia budú aktualizované podľa situácie pandémie a jej vývoja v našej krajine.


Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.


S pozdravom
kolektív spoločnosti Cytopathos s.r.o

Sérologické markery primárnej membránovej nefropátie

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naše laboratórium začalo v rámci skvalitnenia sérovej diagnostiky primárnej membranóznej nefropatie vykonávať vyšetrenie protilátok proti trombospondín 1 doméne (THSD7A), ktoré je doplnkovým vyšetrením v prípade negativity protilátok proti fosfolipáze A receptoru (APLA2R).

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na tel. č. +421 905 754 809, 02/32373823 alebo na gomolcak@cytopathos.sk.

Plná úhrada vyšetrenia LBC Zdravotnou poisťovňou Union

Vážená pani doktorka/vážený pán doktor,

úvodom listu by sme Vám chceli poďakovať za dôveru, ktorú nám prejavujete už dlhé roky. Aj vďaka Vám sme každým rokom dokázali poskytovať služby Vám a Vašim pacientkám na vysokej úrovni.

Spoločnosť Cytopathos s.r.o. v spolupráci so Zdravotnou poisťovňou Union a.s. (ZP Union) pripravila zaujímavý benefit pre poistenky ZP Union – plnú úhradu vyšetrenia LBC (Liquid based cytology).

Od 1.5.2019 poistenky ZP Union majú toto cytologické vyšetrenie (LBC) plne hradené vrátane špeciálneho odberového materiálu. Vaše odporúčanie o spôsobe metódy cytologického vyšetrenia (konvenčne alebo LBC) zostáva naďalej zachovaná. Rovnako podmienky úhrady

Spoločnosť Cytopathos s.r.o. realizuje toto vyšetrenie najmodernejšími technológiami, ktoré významne zlepšujú detekciu zmien krčka maternice v porovnaní s konvečnými metódami. Navyše metóda LBC umožňuje vyšetriť z tej istej vzorky aj ďalšie parametre (napr. HPV infekciu, chlamýdie, neisserie, ureaplazmy), alebo niektoré prognostické markery (napr. p16, Ki67, stanovenie proliferačnej aktivity buniek), ktoré vedia predpovedať väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny krčka maternice.

Vzhľadom na to, že ZP Union od 1.5.2019 plne uhrádza realizáciu LBC v laboratóriách spoločnosti Cytopathos s.r.o., dochádza aj k zmene objednávania a fakturácie odberového materiálu (vialiek).

  1. Spotrebný materiál si môžete objednať u našich referentov zvozu, na tel. č. 02/3237 3817, 0917 310 819 alebo na cytopathos@cytopathos.sk, zvlášť pre poistenky ZP Union a zvlášť pre ostatné poisťovne
  2. Spotrebný materiál pre poistenky ZP Union nebudú lekárom fakturované a budú poskytnuté poistenkám ZP Union bez doplatku.
  3. Spotrebný materiál vialky) pre poistenky iných ZP budú fakturované ako doteraz v nezmenenej forme.

Spoločnosť Cytopathos s.r.o. a ZP Union budú priebežne sledovať odber spotrebného materiálu, vykázané počty vzájomne porovnávať a zaznamenávať počet objednaných a následne zaslaných vialiek na vyšetrenie. V prípade, ak sa nebudú zhodovať dodané počty vialiek poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s vykázanými vyšetreniami metódou LBC do ZP Union, spoločnosť Cytopathos s.r.o. si uplatní náhradu za vzniknutý rozdiel.

V prípade otázok kontaktujte prosím Vášho medicínskeho reprezentanta, alebo na tel. č. 02/3237 3817, 0917 310 819 alebo na cytopathos@cytopathos.sk.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu. S pozdravom

kolektív spoločnosti Cytopathos.s.r.o.

SMS notifikácie výsledkov

Výsledky suspektnej cytológie lekárom priamo do mobilu.
Bezplatne a bezpečne len v jednom kroku:
online formulár

Neinvazívne prenatálne testovanie (NIPT) pomocou PanoramaTM testu

Naše laboratórium vyšetruje najčastejšie genetické anomálie plodu z krvi tehotnej ženy. Vykonávame neinvazívne prenatálne testovanie (NIPT) pomocou PanorámaTM testu, ktorý je v súčasnej dobe najspoľahlivejším vyšetrením tohto typu na svete.

Všetky podrobné informácie o PanoramaTM teste nájdete na stránkach www.panoramatest.sk.
www.panoramatest.sk

Diagnostika HR-HPV

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naše medicínske laboratórium začalo od 15.9.2010 vykonávať vyšetrenie detekcie HR-HPV vírusu pre všetkých Vašich poistencov bez poplatku. Laboratórna diagnostika HPV DNA metódou Digene Hc2 je akceptovaná a hradená všetkými zdravotnými poisťovňami. Výkon môže byť vykázaný len s diagnózou Z 12.4.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyšetrenie EGFR a KRAS

Imunohistochemické vyšetrenie expresie EGFR a molekulovo genetické vyšetrenie KRAS
Čítajte viac