Stanovenie protilátok IgG a IgM proti SARS-CoV-2

Pre VšZP môže vyšetrenie "protilátky po vakcinácii" predpísať odbornosť:
infektológ, pneumológ, pediater, klinický onkológ, anesteziológ a JIS, urgentná medicína, klinický alergológ a imunológ, pediater pneumológ, detská JIS.

Stanovenie protilátok


Celiakia

Diagnostika celiakie


Skríning primárnej membránovej glomerulonefritídy (pMGN)

Detekcia autoprotilátok proti PLA2R (APLAR)


LBC - cytológia (Liquid based cytology)

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naše laboratórium začalo od 15. 11. 2010 rutinne vykonávať cytologické vyšetrenia aj metodikou liquid based cytology.

Dôležité upozornenie!
Pri vyšetrení odberov metódou LBC odberový materiál a spracovanie vzorky sú čiastočne hradené VšZP. Pacientky, ktoré nie sú poistencami ZP si musia okrem odberového materiálu a spracovania vzorky uhradiť aj mikroskopické vyšetrenie odobraného materiálu podľa platného cenníka vyšetrení.

Výhody novej metódy


DAO diaminooxidáza pre gastroenterológov

Informácia o vyšetrení


Odporúčaný postup odberov pre gastroenterológov

Odporúčaný postup odberov pre gastroenterológov


Autoprotilátky sérológia

Informácia o vyšetrení