Každoročne pripravujeme celoslovenské bioptické semináre IAP s medzinárodnou účasťou (1999 – 2021).

 • Foto: Modra

  LETNÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR SD IAP

  29. – 30. júna 2023
  Modra

  Sklíčkový seminár SD-IAP
  Minisymposium "Nádory kostí. Update 2023"


  Web   Pozvánka

  Slide seminár - anotácie

  Virtuálne preparáty prípadov
  meno: slide
  heslo: seminar