Každoročne pripravujeme celoslovenské bioptické semináre IAP s medzinárodnou účasťou (1999 – 2019).

  • Foto: Senec

    LETNÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR SD IAP

    26. – 27. 6. 2020, Senec

    1. informácia