Široká škála vyšetrení

Cytopathos, spol. s r.o. ponúka pre všetky chirurgické, kožné, gastroenterologické, ORL, urologické, gynekologické ambulancie i nemocnice vyšetrovanie gynekologickej cytológie (onkologické i funkčné vyšetrenia sterov z cervixu a vaginálnej sliznice, vulvy a endometria) tiež negynekologické cytológie, ale aj kompletnú bioptickú službu, imunohistochemické, histochemické vyšetrenia a metódy molekulovej genetiky.

Zoznam protilátok - prístup
Zoznam protilátok používaných v imunohistochemickej diagnostike

Doručovanie výsledkov a rýchlosť vybavenia

Výsledky všetkých vyšetrení sú vydané vždy maximálne do týždňa. Materiál na vyšetrenie je zvážaný priamo z ordinácií na náklady Cytopathos, spol. s r.o. v dohodnutých termínoch (najmenej 1x týždenne, v nemocniciach pri zabezpečovaní biopsií 2x týždenne).

Služba WebZis

Pre operatívny prístup našich klientov k výsledkom vyšetrení prevádzkujeme službu WebZis. Táto služba umožňuje prístup k výsledkom cez Internet. Podrobnosti nájdete na stránke "WebZis".

Ponúkame zdarma

V záujme zjednotenia metodiky spracovania biologického materiálu poskytuje Cytopathos, spol. s r.o. svojim klientom ZDARMA servis a vybavenie na odber materiálu cytologických a bioptických vyšetrení. Tiež ponúka ZDARMA softwarový program PC DOKTOR 98 od firmy DIALOG MIS s.r.o., ktorý je kompatibilný so softwarom Cytopathos, spol. s r.o. Výsledky bioptických a cytologických nálezov je môžeme posielať nielen klasickým spôsobom v podobe tlačaného výstupu, ale po dohovore aj na disketách.