Imunohistochémia a diagnostika sérových autoprotilátok

Laboratórium skríningu autoimunitných ochorení

Hlavná činnosť

Hlavnou činnosťou laboratória je klinicko diagnostický sérologický skríning autoprotilátok vykonávaný nepriamou imunofluorescenčnou metódou na tkanivových rezoch, bunkových kultúrach a bunkových náteroch a substrátoch.

Čítajte viac

Rozsah vyšetrení

Zamestnanci

Laboratórium sérologickej diagnostiky je súčasťou úseku imunohistochemickej diagnostiky, ktorého team tvoria 2 vysokoškolský vzdelaní odborný pracovníci a 2 laboranti.

Publikácie

Naše poznatky a skúseností pravidelne prezentujeme na kongresoch a odborných podujatiach na Slovensku i v zahraničí a publikujeme v odbornej literatúre.

Obsah sekcie

Na tomto mieste nájdete podrobné informácie o laboratóriu sérologickej diagnostiky autoimunitných ochorení.