Zamestnanci laboratória

Naši zamestnanci

Medzinárodne uznávaní odborníci

Zamestnávame medzinárodne uznávaných odborníkov, ktorí pravidelne publikujú v najlepších svetových časopisoch a sú pozývaní ako prednášajúci na európske, americké a svetové kongresy.

Členovia redakčných rád

Niekoľko lekárov z počtu pracovníkov laboratória sú členmi redakčných rád renomovaných zahraničných odborných lekárskych časopisov.

Konzultanti

Od pracovníci laboratória sú požadované konzultácie z iných pracovísk v prípade zložitých a ťažko diagnostikovateľných nádorových procesov. V posledných rokoch sme zaznamenali požiadavky o konzultácie z celého sveta.

Vedenie laboratória

Ing. Marta Herzánová
finančná riaditeľka (konateľ)
Prof. MUDr. Michal Michal
medicínsky riaditeľ
RNDr. Pavol Gomolčák, PhD., MPH
manažér kvality (konateľ)

Vedenie úsekov

Administratíva:
Biopsia:
Molekulárna genetika:

Vedúci laboratórií

Vedúca laborantka:
Elektrónová mikroskopia:

Reprezentanti