Zamestnanci laboratória

Naši zamestnanci

Medzinárodne uznávaní odborníci

Zamestnávame medzinárodne uznávaných odborníkov, ktorí pravidelne publikujú v najlepších svetových časopisoch a sú pozývaní ako prednášajúci na európske, americké a svetové kongresy.

Členovia redakčných rád

Niekoľko lekárov z počtu pracovníkov laboratória sú členmi redakčných rád renomovaných zahraničných odborných lekárskych časopisov.

Konzultanti

Od pracovníci laboratória sú požadované konzultácie z iných pracovísk v prípade zložitých a ťažko diagnostikovateľných nádorových procesov. V posledných rokoch sme zaznamenali požiadavky o konzultácie z celého sveta.

Vedenie laboratória

Ing. Marta Herzánová
finančná riaditeľka
Prof. MUDr. Michal Michal
medicínsky riaditeľ

Vedenie úsekov

Administratíva:
Biopsia:
Cytológia:
IHC:
Sérológie:
Molekulárna genetika:
El.mikroskopie:
Vedúca laborantka:

Administratíva

Na tomto mieste nájdete životopisy niektorých administratívnych pracovníkov laboratória.

Kontaktné informácie nájdete v sekcii Kontakt.

Ostatní zamestnanci

Dokumentácia, ekonomika, zvoz materiálu:
 • Ceľuchová Adela, dokumentácia
 • Čambalová Ľudmila, dokumentácia
 • Čechová Jana, dokumentácia
 • Čelár Ján, dokumentácia
 • Grigeľová Eva, dokumentácia
 • Hardenová Lýdia, vedúca úseku dokumentácie
 • Ing. Hoffmannová Zuzana, vedúca ekonomického oddelenia
 • Ing. Izsová Henrieta, ekonomika
 • Jenis Michal, zvoz materiálu
 • Kelleyová Zuzana, dokumentácia
 • Kramerová Soňa, dokumentácia
 • Lebedová Ivana, dokumentácia
 • Matušovičová Zuzana, dokumentácia
 • Michtová Barbora, dokumentácia
 • Mrázová Helena, dokumentácia
 • Müllerová Monika, dokumentácia
 • Pethöová Soňa, ekonomika
 • Mgr. Pfaffová Ingrid, dokumentácia
 • Raymannová Iveta, dokumentácia
 • Siakelová Zuzana, dokumentácia
 • Suchoň Daniel, dokumentácia
 • Zigová Eva, dokumentácia
Biopsia:
 • Bajnociová Ingrid, laborantka, zodpovedný pracovník lab. histológie
 • Baláž Pavol, laborant
 • Mgr. Kubištová Stanislava, laborantka
 • Mamand Omer, laborant
 • Bc. Mičianiková Lucia, laborantka
 • Reisenauerová Eva, laborantka
 • Rendeková Katarína, laborantka
 • Sýkorová Andrea, laborantka
 • Štetková Veronika, laborantka
 • Tóthová Agáta-Beatrix, laborantka
 • Volárová Daniela, laborantka
 • Zámečník Michal, laborant
Cytológia:
 • Markosová Andrea, laborantka, zodpovedný pracovník lab. cytológie
 • Zemanová Sára, laborantka
 • Benkovičová Gabriela, skrínerka, laborantka
 • Mgr. Binčíková Martina, skrínerka, laborantka
 • Danišová Annamária, skrínerka, laborantka
 • RNDr. Galbavá Anna, skrínerka, laborantka
 • Mgr. Jurkovičová Monika, skrínerka, laborantka
 • Keprtová Lucie, skrínerka, laborantka
 • Kúchová Žaneta, laborantka
 • Mačeková Alena, skrínerka, laborantka
 • Miškovičová Soňa, laborantka
 • Mgr. Pokorná Edita, zodpovedný pracovník skríningu
 • Mgr. Ramšíková Martina, skrínerka, laborantka
 • Stromčeková Miroslava, skrínerka, laborantka
 • Szaboóvá Renáta, skrínerka, laborantka
 • Švecová Ivona, skrínerka, laborantka
 • Mgr. Vašínová Lenka, skrínerka, laborantka
IHC a sérológie:
 • Gallová Marcela, laborantka
 • PhDr. Juráneková Ľubomíra, laborantka
 • Mgr. Klimová Eva, laborantka
 • Máťušová Jana, laborantka
 • Mgr. Orthová Silvia, laborantka
 • Šibaliková Jana, laborantka, zodpovedný pracovník lab. IHC

Genetika:
 • Bc. Januščáková Andrea, laborantka

El.mikroskopia:
 • Jenčová Alena, laborantka, zodpovedný pracovník lab. EM

Pomocní pracovníci:
 • Budkovská Ľubica, pomocná pracovníčka
 • Kejdanová Katarína, pomocná pracovníčka
 • Krajčírová Mária, pomocná pracovníčka
 • Lehotová Gabriela, pomocná pracovníčka
 • Paniyková Svetlana, pomocná pracovníčka

Informačné technológie:
 • Ing. Mózer Marek
 • Ing. Mészáros Imrich