Zoznam odberových centier pre roztrúsenú sklerózu na Slovensku. Pre viac informácií kontaktujte dané odberové centrum.

Odberová centrá

BRATISLAVA

I. Neurologická klinika LF UK a UNB, Centrum pre sclerosis multiplex
UNB Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

II. Neurologická klinika LFUK a UNB, Centrum pre liečbu sclerosis multiplex
UNB Nemocnica akad. L.Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava

Neurologická klinika SZU a UNB, Centrum pre liečbu Sclerosis multiplex
UNB Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava

Klinika detskej neurológie
Národný ústav detských chorôb (Detská fakultná nemocnica)
Limbová 1
833 40 Bratislava

Neurologické oddelenie
Nemocnica sv. Michala
Satinského 1/I.
811 08 Bratislava

ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Neurologická klinika, Centrum pre liečbu SM
Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska 6
950 01 Nitra

Neurologické oddelenie FN Trnava, Centrum pre sclerosis multiplex
Fakultná nemocnica Trnava
A. Žarnova 11
917 01 Trnava

Neurologické oddelenie FN Trenčín, Ambulancia pre liečbu SM
Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28
911 71 Trenčín

STREDNÉ SLOVENSKO

II. Neurologická klinika SZU, SM centrum, Centrum pre liečbu a diagnostiku sklerosis multiplex
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. Slobodu 1
975 17 Banská Bystrica

Neurolgická klinika
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin

Klinika neurológie
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok

VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Neurologická klinika, Ambulancia pre demyelinizačné ochorenia nervového systému
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Trieda SNP 1
041 66 Košice

Neurologická klinika, Centrum pre liečbu a diagnostiku sclerosis multiplex
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Hollého 14
080 01 Prešov