Prístup k výsledkom cez Internet

WebZis je systém pre priamy prístup klientov Cytopathos, spol. s r.o. k výsledkom bioptických a cytologických vyšetrení.

Práca so systémom WebZis sa uskutočňuje cez internet prostredníctvom služby WWW. K jeho používaniu potrebujete len počítač s pripojením na Internet a webový prehliadač (typický Microsoft Internet Explorer).

Poznámka pre pacientov:
Táto služba je určená VÝHRADNE lekárom. Pacienti nemajú k týmto údajom prístup.

Prihlásenie

https://webzis.cytopathos.sk/
Vstupná stránka, prihlásenie do systému, registrácia nových užívateľov

Dôležité upozornenie

Vzhľadom ku špecifickej (medicínskej) povahe dát, je komunikácia užívateľa (lekára) s aplikáciou WebZis (WWW serverom) šifrovaná. Z tohto dôvodu je užívateľ pri každom novom prihlásení vyzvaný k odsúhlaseniu certifikátu zabezpečenia. Ak sa Vám na monitore objaví "Výstraha zabezpečenia", kliknite na tlačítko "ANO". V prípade, že sa na monitore objaví ďalšie okno s výzvou "Overenie klienta" kliknite na tlačítko "STORNO". Následne sa dostanete na úvodnú stránku služby WebZis s prihlasovacím boxom.

Zahájenie prevádzky: december 2006