Cenník pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – gynekológia
Platnosť: od 1.2.2024

Cenník pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – histológia
Platnosť: od 1.2.2024