Cenník výkonov
Platnosť: od 1.1.2023

Cenník pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – gynekológia
Platnosť: od 1.2.2024

Cenník pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – histológia
Platnosť: od 1.2.2024