Na spoločnom trhu zdravotníckych služieb v oblasti patologickej anatómie pôsobí v SR niekoľko laboratórií, ktoré ponúkajú cytologickú a histologickú diagnostiku. Táto oblasť diagnostiky je založená na kvalitatívnom hodnotení tkanivových a bunkových obrazov.

V čom vidíme odlišnosti v porovnaní s inými pracoviskami:

15 dôvodov pre správne rozhodnutie

 1. sme jediné pracovisko na Slovensku, ktoré je komplexne akreditované,
 2. 95 % výsledkov vyšetrení je dostupných od 3 do 7 pracovných dní,
 3. k výsledkom vyšetrení sa ošetrujúci lekár môže dostať hneď na druhý deň po ich vydaní,
 4. sme jediné pracovisko na Slovensku, kde pod „jednou strechou“ pracuje 12 lekárov – patológov s možnosťou špecializácie na jednotlivé orgánové systémy,
 5. sme jediné pracovisko, ktoré sa systematicky venuje transplantačnej patológií a ktoré ako jediné na Slovensku hodnotí biopsie transplantovaných orgánov pre SÚSCH,
 6. sme jediné pracovisko, ktoré má v kolektíve aktívnych klinikov z oblasti dermatopatológie čo výrazne skvalitňuje a urýchľuje diagnostiku,
 7. sme jediné pracovisko na Slovensku, ktoré má na jednom mieste sústredené všetky dostupné vyšetrovacie techniky čo výrazne skracuje čas vybavenia požiadavky a zabezpečuje kvalitatívny štandard,
 8. pracovisko zabezpečuje komplexný „follow up“ v rámci skríningu karcinómu krčka maternice,
 9. špecializované úseky pomocnej diagnostiky vedú skúsení VŠ pracovníci, ktorí v rámci svojej kompetencie spresňujú a urýchľujú diagnostiku v oblasti elektrónovej mikroskopie, imunohistochémie a molekulovej biológie,
 10. poskytujeme najširšiu skríning sérových autoprotilátok metódou nepriamou imunofluorescenciou (NIF) pri diagnostike autoimunitných ochorení,
 11. sme pracovisko, ktoré je výučbovou bázou pre odbor patologická anatómia v rámci Slovenskej zdravotníckej univerzity,
 12. v rámci pracoviska venujeme veľkú pozornosť organizovaniu interných ale aj externých seminárov pri dvanásťhlavom mikroskope za účasti popredných expertov v oblasti histopatológie a gynekocytológie,
 13. v rámci laboratória genetiky poskytujeme služby v 3 základných oblastiach: onkogenetika, detekcia vrodených mutácií a polymorfizmov a detekcia širokého spektra mikroorganizmov
 14. ponúkame komplexnú diagnostiku nádorov CNS na úrovni FISH a molekulovej genetiky
 15. 98% vzoriek určených na genetickú analýzu má výsledok do 5 pracovných dní