Hlavnou činnosťou laboratória je klinicko diagnostický sérologický skríning autoprotilátok vykonávaný nepriamou imunofluorescenčnou metódou na tkanivových rezoch, bunkových kultúrach a bunkových náteroch a substrátoch.

Laboratórium bolo založené v roku 1996, kedy sme začali vyšetrovať orgánovo špecifické a orgánovo nešpecifické protilátky na tkanivových rezoch nepriamou imunofluorescenčnou metódou (NIF).

Postupne sa rozsah vyšetrení rozšíril o serovú diagnostiku protilátok na bunkových kultúrach a bunkových náteroch.

Od roku 2016 vykonávame aj vyšetrenia atoprotilátok technikov blotov. Sú to techniky založené na kombinácii elektroforézy a imunodetekcie. Antigény oddelené elektroforézou sú nešpecificky fixované na prúžok nitrocelulózy. Pozitívna reakcia antigénu s protilátkou vytvorí komplex, ktorý je následne zviditeľnený metódou imunodetekcie s použitím značenej protilátky proti ľudským imunoglobulínom. Intenzita farebnej stopy je odčítaná kvalitatívne aj kvantitatívne pomocou skeneru. Test je vykonávaný automatom Dynablot (obr.)

Rozsah vyšetrení

  • Automat Dynablot
    Automat Dynablot