Nepriama imunofluorescenčná metóda (NIF) je založená na dvojstupňovej aplikácii protilátok na substrát s detekciou komplexov metódami fluorescenčnej mikroskopie (ppt). Substrátom pre NIF môžu byť tkanivá, bunkové nátery, alebo bunkové kultúry získané od zdravých jedincov človeka, opice, potkana, myší a iných.

Princípom metódy je postupné navrstvovanie séra a antiséra na daný substrát. Sérum pacienta s predpokladaným autoimunitným ochorením aplikujeme na vybraný substrát. V prípade prítomnosti autoprotilátok proti cieleným štruktútam/proteínom sa vytvoria komplexy antigén/protilátka, ktoré potom vizualizujeme antisérom s naviazaným markerom (obrazok). Pri NIF sa ako marker používa fluorochróm FITC. Komplex antiséra s fluorochrómom po inkubácii po aplikovaní na testovací substrát zviditeľni hľadanú protilátku v podobe svetelného signálu detegovaného v tkanive pod fluorescenčným mikroskopom (ppt).

Obr.1

  • Imunofluorescencia - História

    prednáška

  • Imunofluorescencia - Diagnostika

    prednáška

  • Imunofluorescencia - Technika

    prednáška