Hotel Dolphin, Senec SK

LETNÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR SD IAP
Patológia nádorov mäkkých tkanív: Update 2021

17. – 18. 9. 2021, Hotel Dolphin, Senec

Ďalšie informácie:

Staršie akcie: