doc. MUDr. Marián Švajdler, PhD.

patológ, vedúci lekár

Zoznam publikácií

 1. Švajdler M, Bohuš P, Baumöhlová H, Sokol L, Bielek J. Epiteloidný hemangióm nohy. Cesk Patol. 2006;42(2):86-90.
 2. Švajdler M, Lazúrová I, Bohuš P, Pal'ko M. Intravascular variant of diffuse large B-cell lymphoma with combined endocrine involvement. Wien Klin Wochenschr. 2006;118(13-14):422-425. IF=0,76 (2006)
 3. Švajdler M, Bohuš P, Goč V, Tkáčová V. Perivascular Epithelioid Cell Tumor (PEComa) pečene: popis prípadu a prehľad literatúry. Cesk Patol. 2007;43(1):18-22.
 4. Švajdler M, Bohuš P, Závacký P, Vol'anská M, Repovský A, Juskaničová E. Paraganglioma of the mesenterium: a case report. Cesk Patol. 2007;43(4):153-156.
 5. Kinčeková J, Hrčková G, Szabadošová V, Hudačková J, Stanislayová M, Straka Ľ, Švajdler M, Bohuš P, Zachar M. Využitie PCR analýzy pre diagnostiku pacientov s alveolárnou echinokokózou pečene. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2007; 61(6): 304-308.
 6. Scholzeová D, Záň J, Vrzgula A, Bohuš P, Švajdler M, Baummöhlová H, Havrilla A. Schwannóm žalúdka. Gastroenterol prax 2007;6(3):107-110.
 7. Švajdler M, Bohuš P. Autoimunitná gastritída a karcinoid žalúdka. Patogenéza, diagnostika a manažment. Gastroenterol prax 2007;6(3):103-106.
 8. Švajdler M, Bohuš P. Nealkoholová tuková choroba pečene: Je potrebná biopsia? Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2008; 62(3):181.
 9. Švajdler M, Bohuš P, Rychlý B, Šulla I, Moram M. Postradiačná dediferenciácia meningeómu do chondroblastického osteosarkómu. Cesk Patol. 2009;45(1):20-23.
 10. Beňa Ľ. Švajdler M. Retransplantácia obličky pre stratu štepu pre BKV nefropatiu. Orgánové transplantácie : multidisciplinárny časopis pre transplantačnú problematiku 2009;5(3-4):3-15.
 11. Rychlý B, Švajdler M. Histopatologická diagnostika hepatocelulárneho karcinómu. Trendy hepatol 2010;2(4):14-19.
 12. Švajdler M, Bohuš P, Rychlý B. Histopatologická diagnóza a diferenciálna diagnóza céliakie: Prehl'ad pre gastroenterológov. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010;64(3): 24–30.
 13. Lazúrová I, Angelovičová J, Petríková J, Čalfová A, Oetterová M, Švajdler M. A case of polymyositis and vasculitis induced by ovulation induction therapy with gonadotropin-releasing hormone. Clin Rheumatol. 2010;29(11):1327-1330. IF=1,85 (2010)
 14. Lachvac L, Svajdler M, Valansky L, Nagy V, Benicky M, Frohlichova L, Nyitrayova O. Juxtaglomerular cell tumor, causing fetal demise. Int Urol Nephrol. 2011;43(2):365-370. IF=1,71 (2011)
 15. Rychlý B, Švajdler M, Šteňo A. Zmeny v najnovšej klasifikácii nádorov centrálneho nervového systému podľa svetovej zdravotníckej organizácie a ich dopad na súčasnú diagnostickú prax. Onkológia 2010;5 (3):116–119.
 16. Rychlý B, Szép Z, Švajdler M. Kontroverzie dysplastického névu. Ces-slov Derm2010; 85(5):290-293.
 17. Toporcer T, Stančáková M, Švajdler M, Lakyová L, Radoňák J. Cievna malformácia v tenkom čreve ako netypický zdroj krvácania z dolnej časti tráviaceho traktu--kazuistika. Rozhl Chir. 2010;89(6):370-374.
 18. Gombošová L, Zakuciová M, Veseliny E, Drahovská I, Švajdler M, Bober J, Oetterová M. Nesteroidovými antireumatikami indukovaná kolopatia imitujúca Crohnovu chorobu. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64(6): 15–20.
 19. Švajdler M, Rychlý B, Benický M. Cielená liečba melanómu: fakt alebo fikcia? Cesk Patol. 2011;47(4):165-167.
 20. Gombošová L, Zakuciová M, Veseliny E, Radoňák J, Švajdler M, Sauka C. Špecifiká reaktivácie tuberkulózy počas anti-TNFα liečby – literárny prehľad a kazuistika. Biologická léčba 2011, 4(3): 87-91.
 21. Gombošová L, Zakuciová M, Veseliny E, Drahovská I, Švajdler M, Bober J, Oetterová M. Nsaid indukované poškodenie sliznice dolného tráviaceho traktu. Rheumatologia 2011;25(2):91-97.
 22. Dražilová S, Kinčeková J, Beňa Ľ, Zachar M, Švajdler M, Zavacký P, Jarčuška P. Alveolar echinococcosis in patient after cadaveric kidney transplantation. Helminthologia 2011; 48( 4): 229 – 236. IF=0,773 (2011)
 23. Švajdler M, Bielek J, Benický M. Jaká je Vaše diagnóza? Intraoseálny glomus tumor. Cesk Patol. 2012;48(1):35, 39.
 24. Švajdler M, Andrašina I, Ilenčíková D, Rychlý B, Piačková B. Recurring multifocal leiomyosarcoma of the urinary bladder 22 years after therapy for bilateral (hereditary) retinoblastoma: a case report and review of the literature. Cesk Patol. 2012;48(1):44-48.
 25. Švajdler M, Rychlý B, Grossmann P, Steňo A, Pataky F. Vybrané biomarkery primárnych nádorov centrálneho nervového systemu: krátky prehľad. Cesk Patol. 2012;48(2):65-71.
 26. Švajdler M, Rychlý B, Gajdoš M, Pataky F, Frohlichová L, Perry A. Gliosarcoma with alveolar rhabdomyosarcoma-like component: Report of a case with a hitherto undescribed sarcomatous component. Cesk Patol 2012;48(4): 210–214.
 27. Dražilová S, Kinčeková J, Beňa Ľ, Zachar M, Švajdler M, Königová A, Janičko M, Jarčuška P. Regression of alveolar echinococcosis after chronic viral hepatitis C treatment with pegylated interferon alpha 2a. Helminthologia 2012;49(3):134-138. IF=0,783 (2012)
 28. Švajdler M, Fröhlichová L, Benický M, Torday T. ALK-positive anaplastic large cell lymphoma expressing membranous D2-40 immunopositivity and mimicking seminoma: potential diagnostic pitfall. J Hematopathol (2012) 5:165–166.
 29. Borošová J, Gombošová L, Horáková M, Kaťuchová J, Švajdler M, Pedowski P, Zakuciová M. Hemoragický šok – pravdepodobne prvá manifestácia GIST. Gastroenterol prax 2012; 11): 154-157.
 30. Švajdler M, Fröhlichová L. Možnosti a limitácie patologickej diagnostiky metastáz z neznámeho origa – krátky prehľad pre onkológov. Onkologia (Bratisl.), 2012 (S2): 49–52.
 31. Kuroda N, Maris S, Monzon FA, Tan PH, Thomas A, Petersson FB, Gatalica Z, Ghazalpour A, Bender RP, Grossmann P, Michal M, Svajdler M, Ovcak Z, Hora M, Hes O. Juxtaglomerular cell tumor: a morphological, immunohistochemical and genetic study of six cases. Hum Pathol. 2013;44(1):47-54. IF=2,806 (2013)
 32. Balik V, Kolembus P, Svajdler M, Sulla I, Vaverka M, Hrabalek L. A case report of rapid spontaneous redistribution of acute supratentorial subdural hematoma to the entire spinal subdural space presenting as a Pourfour du Petit Syndrome and review of the literature. Clin Neurol Neurosurg. 2013; 115(7):849-852. IF=1,35 (2013)
 33. Laco J, Švajdler M Jr, Andrejs J, Hrubala D, Hácová M, Vaněček T, Skálová A, Ryška A. Mammary analog secretory carcinoma of salivary glands: A report of 2 cases with expression of basal/myoepithelial markers (calponin, CD10 and p63 protein). Pathol Res Pract. 2013; 209(3):167-172. IF=1,562 (2013)
 34. Švajdler M, Deák L, Rychlý B, Talarčík P, Fröhlichová L. Subependymal giant cell astrocytoma with atypical clinical and pathological features: a diagnostic pitfall. Cesk Patol 2013; 49(2): 76–79.
 35. Farkaš D., Švajdler M. ml., Farkašová Iannaccone S., Labaj P. Nediagnostikovaná Whippleova choroba s letálnym koncom. Cesk Patol 2013; 49(2): 95–98.
 36. Felsoci M, Lazurova I, Wagnerova H, Svajdler M. Analysis of pheochromocytomas / paragangliomas from Eastern Slovakia. Neoplasma. 2013; 60 (4): 452-458. IF=2,09 (2013)
 37. Katuchova J, Baumohlova H, Harbulak P, Stofcikova M, Svajdler M, Repovsky A, Radonak J. Intrapancreatic accessory spleen. A case report and review of literature. JOP. 2013;14(3):261-3. IF=1,38 (2013)
 38. Nagy V, Bober J, Zavacky P, Brandebur O Jr, Svajdler M. The recurrent primary retroperitoneal liposarcoma. Bratisl Lek Listy. 2013;114(11):662-7. IF=0,74 (2013)
 39. Senajová G, Zakuciová M, Gombošová L, Švajdler M, Frigová L, Hlebašková M. Lymfadenopatia so závažným hmotnostným úbytkom. Gastroenterol prax 2013; 12: 188-189.
 40. Hes O, de Souza TG, Pivovarcikova K, Grossmann P, Martinek P, Kuroda N, Kacerovska D, Svajdler M, Straka L, Petersson F, Hora M, Michal M. Distinctive renal cell tumor simulating atrophic kidney with two types of microcalcifications, Ann Diagn Pathol 2014; 18: 82–88. IF=1,117 (2014)
 41. Rychlý B, Šteňo A, Švajdler M, Daniš D. Vzťah medzi genetikou a histologickým obrazom oligodendrogliómov. Onkologia (Bratisl.), 2014; 9 (1): 46-50.
 42. Kinkor Z, Vaněček T, Švajdler M, Mukenšnábl P, Veselý K, Baxa J, Kokavec M. Kde končí a začíná diagnóza Ewingova sarkomu - popis dvou neobvyklých kostních nádorů s translokací t(20;22) (EWSR1-NFATc2). Cesk Patol 2014; 50(2): 87–91.
 43. Wang L, Mezencev R, Svajdler M, Benigno BB, McDonald JF. Ectopic over-expression of miR-429 induces mesenchymal-to-epithelialtransition (MET) and increased drug sensitivity in metastasizing ovarian cancer cells. Gynecologic Oncology 2014; 134(1):96-103. IF=3,774 (2014)
 44. Petersson F, Branzovsky J, Martinek P, Korabecna M, Kruslin B, Hora M, Peckova K, Bauleth K, Pivovarcikova K, Michal M, Svajdler M, Sperga M, Bulimbasic S, Leroy X, Rychly B, Trivunic S, Kokoskova B, Rotterova P, Podhola M, Suster S, Hes O. The leiomyomatous stroma in renal cell carcinomas is polyclonal and not part of the neoplastic process. Virchows Arch. 2014 Jul;465(1):89-96. IF=2,651 (2014)
 45. Michal M, Hes O, Kacerovská D, Hora M, Rotter L, Švajdler M, Kazakov D. Klasifikace intraepiteliálních neoplázií předcházejících dlaždicovému karcinomu penisu a jejich analogie s prekancerózami dlaždicových karcinomů vulvy. Ces Urol 2014; 18(2): 94–100.
 46. Švajdler M, Daum O, Rychlý B. Autoimunitná pankreatitída: pohľad patológa. Gastroenterol. prax 2014; 13 (2): 81-85.
 47. Švajdler M, Daum O. Praktická diagnostika Lynchovho syndrómu: pohľad patológa. Gastroenterol. prax 2014; 13 (2): 87-91.
 48. Petersson F, Sperga M, Bulimbasic S, Martinek P, Svajdler M, Kuroda N, Hora M, Simpson R, Tichy T, Peckova K, Branzovsky J, Pivovarcikova K, Rotterova P, Kokoskova B, Bauleth K, Martincok D, Nagy V, Michal M, Hes O. Foamy cell (hibernoma-like) change is a rare histopathological feature in renal cell carcinoma. Virchows Arch. 2014; 465(2):215-24. IF=2,651 (2014)
 49. Švajdler M, Daum O, Rychlý B. Diagnosing Celiac Disease: Role of the Pathologists. International Journal of Celiac Disease, vol. 2, no. 2 (2014): 70-75.
 50. Svajdler M, Benický M, Fröhlichová L, Beneš T, Hojstričová Z, Kazakov DV. Foamy Cell Angiosarcoma is a Diagnostic Pitfall: A Case Report of an Angiosarcoma Mimicking Xanthoma. Am J Dermatopathol. 2014 Aug;36(8):669-672. IF=1,387 (2014)
 51. Ondič O, Slunečko R, Švajdler M ml. Postavenie a význam cytológie moča v diagnostike uroteliálnych nádorov. Cesk Patol 2014; 50(4):142-145.
 52. Rychlý B, Švajdler M, Husáková K. Klinické, histopatologické, imunohistochemické a genetické aspekty stratifikácie meduloblastómov. Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(6): 355–357.
 53. Farkaš D, Švajdler M ml, Fröhlichová L,Šprláková J, Farkašová Iannaccone S, Szép Z, Nyitrayová O. Neobvyklý pľúcny nález masívneho vyplnenia alveolov penovitými makrofágmi pri kongenitálnej epidermolysis bullosa po aspirácii súčastí plodovej vody u novorodenca prežívajúceho 15 dní bez akýchkoľvek príznakov poškodenia dýchacích funkcií. Cesk Patol 2015; 51(2): 89-93.
 54. Petríková J, Jarčuška P, Švajdler M, Pella D, Macejová Ž. Autoimmune hepatitis triggered by adalimumab and allergic reactions after various anti-TNFα therapy agents in a patient with rheumatoid arthritis. IMAJ 2015; 17: 256–258. IF=0,879 (2015)
 55. Švajdler M, Baník P, Poliaková K, Straka Ľ, Hríbiková Z, Kinkor Z, Kazakov DV, Skálová A, Michal M. Sebaceous carcinoma of the breast: report of four cases and review of the literature. Pol J Pathol 2015; 66 (2): 142-148. IF=1,240 (2015)
 56. Švajdler M, Michal M, Kinkor Z. Jaká je Vaše diagnóza? Giant cell angiofibroma (varianta solitárneho fibrózneho tumoru).Cesk Patol. 2015; 51(3): 126-127, 132.
 57. Kinkor Z, Šidlová H, Mečiarová I, Švec A, Švajdler M jr., Vasovčák P, Kodet R, Matějovský Z, Straka Ľ. Periostální osteosarkom - osobní zkušenost s pěti případy. Cesk Patol. 2015; 51(4):193-198.
 58. Farkaš D, Špak Ľ, Švajdler M, Farkašová Iannaccone S, Sihotský V, Kaťuchová J, Ginelliová A Traumatická pseudoaneuryzma descendentnej torakálnej aorty riešená aortálnym stentgraftom s následnou fatálnou aortoezofageálnou fistulou. Soud Lek 2015; 60(4): 46-50.
 59. Michal M, Kazakov DV, Hadravský L, Agaimy A, Švajdler M, Kuroda N, Michal M. Pleomorphic hyalinizing angiectatic tumor revisited: all tumors manifest typical morphologic feat ures of myxoinflammatory fibroblastic sarcoma, further suggesting 2 morphologic variants of a single entity. Ann Diagn Pathol 2015; 20: 40-43. IF=1,022 (2015)
 60. Švajdler M, Rychlý B, Mezencev R, Fröhlichová L, Bednárová A, Pataky F, Daum O. SOX10 and Olig2 as a negative markers for the diagnosis of ependymomas: An immunohistochemical study of 98 glial tumors. Histol Histopathol 2016; 31(1): 95-102. IF=1,875 (2015)
 61. Svajdler M, Kaspirkova J, Mezencev R, Laco J, Torday T, Dubinsky P, Straka L, Ondic O, Michal M, Skalova A.Human papillomavirus and Epstein-Barr virus in nasopharyngeal carcinoma in a non-endemic Eastern European population. Neoplasma 2016; 63 (1): 107-113. IF=1,961 (2015)
 62. Daum O, Kokošková B, Švajdler M. Morfologie gastroezofageálního refluxu. Cesk Patol 2016; 52(1):17-24.
 63. Daum O, Dubová M, Švajdler M. Patologická diagnostika nerefluxních ezofagitid. Cesk Patol 2016; 52(1):25-32.
 64. Švajdler M, Zakuciová M, Benický M, Daum O. Jaká je Vaše diagnóza? Fibroelastotické zmeny hrubého čreva (fibroelastotický polyp). Cesk Patol 2016;52(1):40,45-46.
 65. Farkašová Iannaccone S, Farkaš D, Švajdler M, Kaťuchová J, Vyhnálková V, Sihotský V. Non-traumatická arteriovenózna malformácia sleziny s fatálnym krvácaním. Cesk Patol 2016;52(2):107-111.
 66. Švajdler M, Kašpírková J, Hadravský L, Laco J, Dubinský P, Sttraka Ľ, Ondič O, Michal M, Skálová A. Origin of cystic squamous cell carcinoma metastases in head and neck lymph nodes: Addition of EBV testing improves diagnostic accuracy. Pathol Res Pract 2016; 212(6):524-531. IF=1,388 (2015)
 67. Dušek M, Hadravský L, Černá K, Stehlík J, Švajdler M, Kokošková B, Dubová M, Michal M, Daum O. Diagnóza Lynchova syndromu od patologa. Klin Onkol 2016; 29(3): 1–7.
 68. Švajdler M Jr, Mezencev R, Kašpírková J, Kacerovská D, Kazakov DV, Ondič O, Michal M. Human papillomavirus infection and p16 expression in the immunocompetent patients with extragenital/extraungual Bowen's disease.Diagn Pathol. 2016; 11(1): 53. IF=1,895 (2015)
 69. Švajdler M, Laco J, Ondič O, Kašpírková J, Mezencev R, Michal M, Skálová A. HPV-asociované karcinómy hlavy a krku: Aktualizácia poznatkov a odporúčania pre prax. Cesk Patol 2016; 52(3):130-138.
 70. Farkašová-Iannaccone S, Klán J, Lamps LW, Farkaš D, Švajdler M ml, Szabo M. Intrakardiálne pomnoženie pliesní rodu Mucor v takmer totálne uhorenom torze tela muža po 10 dňoch od jeho zmiznutia. Soud Lek 2016; 61(3): 35-38.
 71. Švajdler M Jr, Mezencev R, Kašpírková J, Kacerovská D, Kazakov DV, Ondič O, Michal M. Human Papillomavirus Infection and p16 Expression in Extragenital/Extraungual Bowen Disease in Immunocompromised Patients. Am J Dermatopathol 2016;38(10):751–757. IF=0,55 (2015)
 72. Švajdler M, Michal M, Dubinský P, Švajdler P, Ondič O, Michal M. Endometrial endometrioid carcinoma with large cystic growth configuration and deceptive pattern of invasion associated with abundant nodular fasciitis-like stroma: a unique hitherto unreported histology in endometrioid carcinoma. Adv Anat Pathol 2016;23(6):381–384. IF=1,62 (2015)
 73. Švajdler M, Laco J, Kašpírková J, Ondič O, Michal M, Skálová A. Úloha patologa v diagnostike HPV asociovaných skvamocelulárnych karcinómov oblasti hlavy a krku. Head and neck cancer news 2016; 2(1):12-19.
 74. Rychlý B, Švajdler M, Šteňo A. Zmeny v novej klasifikácii nádorov centrálneho nervového systému Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2016. Onkológia 2016; 11(5): 265–267.
 75. Ondič O, Ferko R, Kašpírková J, Švajdler M Jr, Rýchly B, Talarčík P, Bouda J, Michal M. Bizarre cell dysplasia of the cervix. J Obstet Gynaecol Res 2017;43(2):345-351. IF=1.091 (2015)
 76. Skenderi F, Ulamec M, Vanecek T, Martinek P, Alaghehbandan R, Pane Foix M, Babankova I, Perez Montiel D, Alvarado-Cabrero I, Svajdler M, Dubinsky P, Cempirkova D, Pavlovsky M, Vranic S, Daum O, Ondic O, Pivovarcikova K, Michalova K, Hora M, Rotterova P, Stehlikova A, Dusek M, Michal M, Hes O. Warthin-like papillary renal cell carcinoma: Clinicopathologic, morphologic, immunohistochemical and molecular genetic analysis of 11 cases. Ann Diagn Pathol 2017; 27: 48-56. IF=1,022 (2015)
 77. Švajdler M, Rychlý B, Zámečník J, Švajdler P. Novinky vo WHO klasifikácii nádorov centrálneho nervového systému 2016 – 1.časť: Difúzne infiltrujúce gliómy. Cesk Patol 2017;53(1):12-21.
 78. Zámečník J, Rychlý B, Švajdler M. Novinky ve WHO klasifikaci nádorů centrálního nervového systému 2016 - 2. část: Embryonální nádory CNS a ostatní skupiny nádorů (kromě difúzních gliomů). Cesk Patol 2017; 53(1):22-28.
 79. Farkaš D, Matěj R, Švajdler M, Sluková M, Seligová J, Fröhlichová L, Farkašová Iannaccone S, Vyhnálková V, Ginelliová A. Neobvyklý histopatologický obraz akútneho poškodenia pľúc v rôznej fáze rezorpcie s prevahou organizujúcej sa pneumónie u jedinca s chrípkou A(H1N1). Cesk Patol 2017; 53(1):38-42.
 80. Švajdler M, Dubová M, Daum O. Jaká je Vaše diagnóza? Inflamatórny polyp hrubého čreva s bizarnými stromálnymi bunkami. Cesk Patol 2017; 53(1):45;47.
 81. Mezencev R, Švajdler M. On ependymomas and SOX10. J Neuropathol Exp Neurol 2017; 76(2):155-157. IF=3,432 (2015)
 82. Švajdler M, Švajdler P, Michal M. Jaká je Vaše diagnóza? Vretenobunkový rabdomyosarkóm. Cesk Patol 2017; 53(2):100;102-103.
 83. Mezencev R, Švajdler M Jr. Hormone receptor status of contralateral breast cancers: analysis of data from the US SEER population-based registries. Breast Cancer 2017; 24(3): 400-410. IF=1,572
 84. Treska V, Daum O, Svajdler M, Liska V, Ferda J, Baxa J. Hepatic epithelioid hemangioendothelioma - a rare tumor and diagnostic dilemma. In Vivo 2017;31(4):763-767. IF=0,832 (2015/2016)
 85. Dubová M, Daum O, Švajdler M, Salajka P, Fabián P, Babánková I. Jaká je Vaše diagnóza? Téma: DOG1 imunoexprese v měkkotkáňových nádorech. Cesk Patol. 2017; 53(4): 183-184, 188-189.
 86. Rotterova P, Martinek P, Alaghehbandan R, Prochazkova K, Damjanov I, Rogala J, Suster S, Perez-Montiel D, Alvarado-Cabrero I, Sperga M, Svajdler M, Michalova K, Pivovarcikova K, Daum O, Hora M, Dusek M, Ondic O, Stehlikova A, Michal M, Hes O. High-grade renal cell carcinoma with emperipolesis: Clinicopathological, immunohistochemical and molecular-genetic analysis of 14 cases. Histol Histopathol 2017; 33(3): 277-287. IF=2,025 (2016)
 87. Švajdler M, Mezencev R, Ondič O, Šašková B, Mukenšnábl P, Michal M. P16 is a useful supplemental diagnostic marker of pulmonary small cell carcinoma in small biopsies and cytology specimens. Ann Diagn Pathol 2018; 33(4): 23-29. IF=1,734 (2016)
 88. Rychlý B, Puchertová M, Švajdler M. Aktuálna WHO klasifkácia nádorov centrálneho nervového systému. Neurológia 2017; 12(3): 101-105.
 89. Srbecka K, Michalova K, Curcikova R, Michal M Jr, Dubova M, Svajdler M, Michal M, Daum O. Spectrum of lesions derived from branchial arches occurring in the thyroid: from solid cell nests to tumors. Virchows Arch 2017; 471(3): 393-400. IF= 2,848 (2016)
 90. Farkašová Iannaccone S, Farkaš D, Ginelliová A, Švajdler M, Laco J, Šteiner I, Fröhlichová L. Sudden death due to cystic tumor of the atrioventricular node and fibromuscular dysplasia involving branches of the coronary arteries. Am J Forensic Med Pathol. Am J Forensic Med Pathol 2018; 39(1): 46-49. IF= 0,624 (2017)
 91. Skalova A, Sar A, Laco J, Metelkova A, Miesbauerova M, Steiner P, Švajdler M, Michal M. The Role of SATB2 as a Diagnostic Marker of Sinonasal Intestinal-type Adenocarcinoma. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2018; 26(2): 140-146. IF=1,634 (2016/17)
 92. Švajdler M, Švajdler P. Peroperačná biopsia: história, indikácie, kontraindikácie a kontrola kvality. Cesk Patol 2018; 54(2): 58-62.
 93. Švajdler P, Daum O, Dubová M, Šašková B, Rychlý B, Švajdler M. Peroperačné vyšetrenie pankreasu, žlčníka, extrahepatálnych žlčových ciest, pečene a gastrointestinálneho traktu. Cesk Patol 2018; 54(2): 63-71.
 94. Laco J, Daum O, Zambo I, Ondič O, Švajdler M. Peroperační biopsie oblasti hlavy a krku, štítné žlázy a přištítnych tělísek, měkkých tkání a kostí a urogenitálního traktu. Cesk Patol 2018; 54(2): 72-80.
 95. Dušek M, Hadravský L, Stehlík J, Černá K, Čurčíková R, Švajdler M, Šašková B, Dubová M, Michal M, Jirásek T, Daum O. Výsledky morfologické depistáže Lynchova syndromu v období 2013-2016. Cesk Patol 2018; 54(2): 86-92.
 96. Šašková B, Daum O, Dubová M, Pivovarčíková K, Švajdler M. Prekurzorové léze adenokarcinomu žaludku. Onkologie 2018; 12(2): 56-62.
 97. Švajdler M, Rychlý B, Zámečník J, Švajdler P. Peroperačná diagnostika nádorov centrálného nervového systému. Cesk Patol 2018; 54(3): 119-126.
 98. Kyrpychova L, Vanecek T, Grossmann P, Martinek P, Steiner P, Hadravsky L, Belousova IE, Shelekhova KV, Svajdler M, Dubinsky P, Michal M, Kazakov DV. Small Subset of Adenoid Cystic Carcinoma of the Skin Is Associated With Alterations of the MYBL1 Gene Similar to Their Extracutaneous Counterparts. Am J Dermatopathol 2018; 40(10): 721–726.
 99. Michal M, Agaimy A, Contreras AL, Svajdler M, Kazakov DV, Steiner P, Grossmann P, Martinek P, Hadravsky L, Michalova K, Svajdler P, Szep Z, Michal M, Fetsch JF. Dysplastic Lipoma: A Distinctive Atypical Lipomatous Neoplasm With Anisocytosis, Focal Nuclear Atypia, p53 Overexpression, and a Lack of MDM2 Gene Amplification by FISH; A Report of 66 Cases Demonstrating Occasional Multifocality and a Rare Association With Retinoblastoma. Am J Surg Pathol 2018; 42(11): 1530-1540.
 100. Pivovarčíková K, Pitra T, Hora M, Švajdler M, Hes O. Aktuální pohled na močovou cytologii: Co by měl urolog vědět? Ces Urol 2018; 22(4): 242-250.
 101. Švajdler M, Mezencev R, Šašková B, Ondič O, Mukenšnábl P, Michal M. Tripple marker composed of p16, CD56 and TTF1 shows higher sensitivity than INSM1 for diagnosis of pulmonary small cell carcinoma: Proposal for a rational immunohistochemical algorithm for diagnosis of small cell carcinoma in small biopsy and cytology specimens. Hum Pathol 2019; 85: 58-67. IF=3,125 (2017)
 102. Michal M, Agaimy A, Folpe AL, Zambo I, Kebrle R, Horch RE, Kinkor Z, Svajdler M, Vanecek T, Heidenreich F, Kazakov DV, Michalova K, Hadravsky L, Michal M.Tenosynovitis With Psammomatous Calcifications: A Distinctive Trauma-Associated Subtype of Idiopathic Calcifying Tenosynovitis With a Predilection for the Distal extremities of Middle-Aged Women-A Report of 23 Cases. Am J Surg Pathol. 2019;43(2): 261-267. IF=5,878 (2017)
 103. Švajdler M, Rychlý B, Švajdler P. Jaká je Vaše diagnóza? Difúzny leptomeningeálny glioneuronálny tumor (diffuse leptomeningeal glioneuronal tumor). Cesk Patol 2019; 55(1):60, 66-67.
 104. Jirásek T, Šedivcová M, Vaněček T, Grossmann P, Steiner P, Fröhlichová L, Švajdler M, Engelová J, Emmerová R, Brabec R, Beneš V III. Glioblastom s primitivní neuronální komponentou u dlohodobě přežívající pacientky. Onkologie 2019; 13(2):87-91.
 105. Michal M, Ptáková N, Martínek P, Gatalica Z, Kazakov DV, Michalová K, Stoláriková L, Švajdler M, Michal M. S100 and CD34 positive spindle cell tumor with prominent perivascular hyalinization and a novel NCOA4-RET fusion. Genes Chromosomes Cancer. 2019; 1-6. IF=3,362 (2017)
 106. Švajdler M, Michal M, Martínek P, Ptáková N, Kinkor Z, Szépe P, Švajdler P, Mezencev R, Michal M. Fibro-osseous pseudotumor of digits and myositis ossificans show consistent COL1A1-USP6 rearrangement: a clinicopathological and genetic study of 27 cases. Hum Pathol 2019; 88, 39–47. IF=3,125 (2017)
 107. Farkašová Iannaccone S, Sopková D, Švajdler M, Farkaš D, Mistríková L, Mezencev R. Chronic dissecting aneurysm of ascending aorta with a large intramural thrombus and isolated aortic defects. Cesk Patol 2019; 55(2): 115–119.
 108. Švajdler M, Michal M, Takáčová M, Baumöhlová H, Švajdler P, Michal M. Jaká je Vaše diagnóza? Fibrooseálny pseudotumor prstov (fibro-osseal pseudotumor of digits). Cesk Patol 2019; 55(2): 120-121, 126.
 109. Alaghehbandan R, Vanecek T, Trpkov K, Comperat E, Kristiansen G, Svajdler M, Cempirkova D, Pavlovsky M, Pivovarcikova K, Stehlikova A, Hora M, Michal M, Hes O. High-grade Adenocarcinoma of the Prostate Mimicking Urothelial Carcinoma is Negative for TERT Mutations. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2019 ;27(7): 523-528. IF=1,863 (2018/19)
 110. Rychlý B, Puchertová M, Švajdler M, Zámečník J. Adenómy hypofýzy – praktický prístup k histopatologickej diagnostike a zmeny v poslednej WHO klasifikácii z roku 2017. Cesk Patol 2019; 55(3): 137–144.
 111. Farkašová Iannaccone S, Vasovčák P, Sopková D, Pisarčíková M, Švajdler M, Fröhlichová L, Mistríková L, Farkaš D. Neuronálna ceroidná lipofuscinóza s postihnutím srdca. Cesk Patol 2019; 55(3): 176–181.
 112. Baněčková M, Martínek P, Skálová A, Mezencev R, Hadravský L, Michal M, Švajdler M. Solitary fibrous tumors of the head and neck region revisited: A single-institution study of 20 cases and review of the literature. Hum Pathol. 2020; 99: 1-12. IF=2,74
 113. Švajdler M, Švajdler P, Michal M, Skálová A. Jaká je Vaše diagnóza? Mukozálny hamartóm zo Schwannovych buniek pripomínajúci taktilné Wagnerove-Meissnerove telieska. Cesk Patol. 2020; 56(2): 94, 99-100.
 114. Drlík L, Pock L, Švajdler M, Drlík Z, Strouhalová I. Některé maligní nádory měkkých tkání – kazuistická sdělení. Dermatovenerologie 2020; 62(1): 9-18.
 115. Drlík L, Švajdler M, Drlík Z, Strouhalová I. Pleomorfní leiomyosarkom. Popis případu. Čes-slov Derm. 2020; 95(2): 76–79.
 116. Lenz J, Michal M, Svajdler M, Ptakova N, Lenz D, Konecna P, Kavka M. Novel EIF5A-USP6 Gene Fusion in Nodular Fasciitis Associated With Unusual Pathologic Features: A Report of a Case and Review of the Literature. Am J Dermatopathol 2020; 42(7):539–543 IF=1,106
 117. Kluckova K, Kozak J, Szaboova K, Rychly B, Svajdler M, Suchankova M, Tibenska E, Filova B, Steno J, Matejcik V, Homolova M, Bucova M. TREM-1 and TREM-2 expression on blood monocytes could help predict survival in high-grade glioma patients. Mediators Inflamm 2020; 2020:1798147. IF=3,758
 118. Michal M, Rubin BP, Kazakov DV, Michalová K, Šteiner P, Grossmann P, Hájková V, Martínek P, Švajdler M, Agaimy A, Hadravský L, Kalmykova AV, Konishi E, Heidenreich F, Michal M. Inflammatory leiomyosarcoma shows frequent co-expression of smooth and skeletal muscle markers supporting a primitive myogenic phenotype: a report of 9 cases with a proposal for reclassification as low-grade inflammatory myogenic tumor. Virchows Arch 2020; 477(2):219-230. IF=2,906
 119. Vaňková B, Vaněček T, Ptáková N, Hájková V, Dušek M, Michal M, Švajdler P, Daum O, Daumová M, Michal M, Mezencev R, Švajdler M. Targeted next generation sequencing of MLH1-deficient, MLH1 promoter hypermethylated and BRAF/RAS-wild-type colorectal adenocarcinomas is effective in detecting tumors with actionable oncogenic gene fusions. Genes Chromosomes Cancer. 2020; 2020;59(10):562-568. IF=3,444
 120. Pivovarčíková K., Švajdler M., Hes O. Využití imunohistochemie při diagnostice lézí vývodného močového traktu. Cesk Patol Cesk Patol 2020; 56(3): 140–152.
 121. Svajdler M, Nemcova J, Dubinsky P, Metelkova A, Svajdler P, Straka Ľ, Sakar R, Daum O, Michal M, Skalova A, Mezencev R. Significance of transcriptionally-active high-risk human papillomavirus in sinonasal squamous cell carcinoma: Case series and a meta-analysis. Neoplasma. 2020; 67(6): 1456-1463. IF=1,721 (2019)
 122. Daum O, Daumová M, Švajdler M. Novinky v páté verzi WHO klasifikace nádorů trávicího systému – 1. Gastrointestinální trakt. Cesk Patol 2020; 56 (4): 194–206.
 123. Daumová M, Vaňková B, Švajdler M, Michal M, Daum O. Imunohistochemie a molekulární genetika v diferenciální diagnostice mezenchymálních lézí gastrointestinálního traktu. Cesk Patol 2020; 56 (4): 212–220.
 124. Dubinský P, Jeremić B, Švajdler M, Švajdová M. De-eskalácia chemorádioterapie karcinómu orofaryngu asociovaného s infekciou ľudským papilomavírusom. Onkológia (Bratisl.), 2020;15(1): 27-35.
 125. Kluckova K, Kozak J, Szaboova K, Suchankova M, Svajdler M, Blazickova S, Makohusova M, Steno J, Matejcik V, Bucova M. Low serum vitamin D levels are associated with a low percentage of TREM-2+ monocytes in low-grade gliomas and poorer overall survival in patients with high-grade gliomas. Bratisl Lek Listy. 2021; 122(3): 172-178. IF=1,2
 126. Kozák J, Šurkala J, Novotný M, Švajdler M. Hemorrhagic epidermoid cyst in cerebellar vermis: case report and review of the literature. J Neurol Surg Rep 2021;82:e6–e10.
 127. Michal M, Rubin BP, Agaimy A, Kosemehmetoglu K, Rudzinski ER, Linos K, John I, Gatalica Z, Davis JL, Liu YJ, McKenney JK, Billings SD, Švajdler M, Koshyk O, Kinkor Z, Michalová K, Kalmykova AV, Yusifli Z, Ptáková N, Hájková V, Grossman P, Šteiner P, Michal M. EWSR1-PATZ1-rearranged sarcoma: a report of nine cases of spindle and round cell neoplasms with predilection for thoracoabdominal soft tissues and frequent expression of neural and skeletal muscle markers. Mod Pathol. 2021; 34(4): 770-785. IF=5,988
 128. Iannaccone SF, Švajdler P, Švajdler M, Sopková D, Ginelliová A, Šprláková J, Petrášová M, Fröhlichová L, Farkaš D. Secondary pulmonary hypoplasia associated with calcified Meckel´s diverticulum with osseous metaplasia. Cesk Patol. 2021; 57(1): 44-48.
 129. Farkaš D, Kružlíková A, Němcová J, Hrabovský V, Iannaccone SF, Ginelliová A, Fröhlichová L, Švajdler M. Nediagnostikovaná kryptokoková meningoencefalitída s rozsiahlymi hypoxicko-ischemickými zmenami mozgu charakteru tretieho stupňa difúzneho axonálneho poškodenia. Cesk Patol. 2021; 57(3): 167-173.
 130. Daumova M, Svajdler M, Fabian P, Kren L, Babankova I, Jezova M, Sedivcova M, Vanecek T, Behenska K, Michal M, Daum O. SDHC methylation pattern in patients with Carney triad. Appl Immunohistochem Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2021; 29(8): 599-605. IF=2,085
 131. Perret R, Michal M, Carr RA, Velasco V, Švajdler M, Karanian M, Meurgey A, Paindavoine S, Soubeyran I, Coindre JM, Boidot R, Charon-Barra C, Geneste D, Weingertner N, Pissaloux D, Tirode F, Baud J, Le Loarer F. Superficial CD34-positive fibroblastic tumor and PRDM10-rearranged soft tissue tumor are overlapping entities: a comprehensive study of 20 cases. Histopathology. 2021; 79(5): 810-825. IF=5,087 (2020)
 132. Durmanova V, Kluckova K, Filova B, Minarik G, Kozak J, Rychly B, Svajdler M, Matejcik V, Steno J, Bucova M. HLA-G 5'URR regulatory polymorphisms are associated with the risk of developing gliomas. Int J Neurosci. 2021 Sep 28; 1-10. IF=2,107 (2019)
 133. Švajdler P, Vasovčák P, Švajdler M, Šedivcová M, Urbán V, Michal M, Mezencev R. CHEK2p.I157T Mutation is associated with increased risk of adult-type ovarian granulosa cell tumors. Cancers 2022, 14, 1208. IF = 6.639
 134. Polivka J, Svajdler M, Priban V, Mracek J, Kasik P, Martinek P, Ptakova N, Bagheri MS, Shetti D, Pesta M, Potuznik P, Topolcan O. Oncogenic Fusions in Gliomas: An Institutional Experience. Anticancer Res. 2022; 42(4): 1933-1939. IF=2.480 (2020)
 135. Bucova M, Kluckova K, Kozak J, Rychly B, Suchankova M, Svajdler M, Matejcik V, Steno J, Zsemlye E, Durmanova V. HLA-G 14bp Ins/Del Polymorphism, Plasma Level of Soluble HLA-G, and Association with IL-6/IL-10 Ratio and Survival of Glioma Patients. Diagnostics 2022; 12, 1099. IF=3.706 (2020)
 136. Dundr P, Bazalová B, Bártů M, Bosse T, Drozenová J, Fabian P, Fadare O, Hausnerová J, Jakša R, Laco J, Lax SF, Matěj R, McCluggage WG, Méhes G, Michálková R, Němejcová K, Singh N, Stolnicu S, Škapa P, Švajdler M, Stružinská I. The cytokeratin 17 expression in primary ovarian tumors has diagnostic but not prognostic significance. Virchows Arch. 2022; 481(2): 201-212. IF=4,535 (2021)
 137. Daum O, Daumová M, Švajdler M. Diferenciální diagnostika nenádorových onemocnění žaludku. Cesk Patol. 2022; 58(2): 77-87.
 138. Daum O, Daumová M, Švajdler M. Cesk Patol. 2022; 58(2): 88-99. Diferenciální diagnostika nenádorových onemocnění duodena.
 139. Baněčková M, Dušek M, Švajdler P, Skálová A, Švajdler M. Jaká je Vaše diagnóza? Metastáza benigního pleomorfního adenomu příušní slinné žlázy do jater. Cesk Patol. 2022; 58(2): 111, 115.
 140. Jirásek T, Krsková L, Dolinová I, Švajdler M, Vícha A, Hermanová M, Zámečník J. Novinky ve WHO klasifikaci nádorů centrálního nervového systému 2021. Cesk Patol. 2022; 58(3): 126-134.
 141. Dundr P, Bártů M, Bosse T, Bui QH, Cibula D, Drozenová J, Fabian P, Fadare O, Hausnerová J, Hojný J, Hájková N, Jakša R, Laco J, Lax SF, Matěj R, Méhes G, Michálková R, Šafanda A, Němejcová K, Singh N, Stolnicu S, Švajdler M, Zima T, Stružinská I, McCluggage WG. Primary mucinous tumors of the ovary: An interobserver reproducibility and detailed molecular study reveals significant overlap between diagnostic categories. Mod Pathol. 2023; 36(1): 100040. IF=8.209 (2022)
 142. Němejcová K, Bártů MK, Michálková R, Drozenová J, Fabian P, Fadare O, Hausnerová J, Laco J, Matěj R, Méhes G, Singh N, Stolnicu S, Škapa P, Švajdler M, Stružinská I, Cibula D, Kocian R, Lax SF, McCluggage WG, Dundr P. A comprehensive immunohistochemical analysis of IMP2 and IMP3 in 542 cases of ovarian tumors. Diagn Pathol. 2023; 18(1):15. IF=3.196 (2023)
 143. Alaghehbandan R, Agaimy A, Ali L, Alvarado-Cabrero I, Amin MB, Boudova L, Caliò A, Comperat EM, Damjanov I, Daum O, Farcas M, Gatalica Z, Gill AJ, Hartmann A, Hayes MM, Hora M, Kojima F, Kristiansen G, Kuroda N, López JI, Maclean F, Magi-Galluzzi C, Martignoni G, McKenney JK, Michalová K, Michal M, Mohanty SK, Netto GJ, Ohashi R, Ondič O, Osunkoya AO, Gomez MDPM, Petersson F, Picken MM, Pivovarcikova K, Rogala J, Shah RB, Siadat F, Skenderi F, Sperga M, Suster SM, Svajdler M, Tretiakova M, Trpkov K, Ulamec M, Williamson SR, Yang XJ, Zhou M, Vranic S, Vujanic G, Michal M. A tribute to Prof. Ondrej Hes, MD, PhD (1968-2022). Mod Pathol. 2022; 35(12): 2023-2024. IF=8.209 (2022)
 144. Michal M, Ud Din N, Švajdler M, Klubíčková N, Ptáková N, Hájková V, Michal M, Agaimy A. TFG::MET-rearranged soft tissue tumor: A rare infantile neoplasm with a distinct low-grade triphasic morphology. Genes Chromosomes Cancer. 2023; 62(5): 290-296. IF=4.263 (2021)
 145. Lenz J, Klubíčková N, Ptáková N, Hájková V, Grossmann P, Šteiner P, Kinkor Z, Švajdler M, Michal M, Konečná P, Macháčová D, Hurník P, Tichý M, Tichý F, Kyllar M, Fiala L, Kavka M, Michal M. Extraskeletal myxoid chondrosarcoma: A study of 17 cases focusing on the diagnostic utility of INSM1 expression and presenting rare morphological variants associated with non-EWSR1::NR4A3 fusions. Hum Pathol. 2023; 134: 19-29. IF=3.526 (2022)
 146. Kluckova K, Kozak J, Svajdler M, Steno J, Matejcik V, Durmanova V, Zsemlye E, Bucova M. BDNF, sHLA-G, and sTREM-1 are useful blood biomarkers for identifying grade IV glioma patients. Neoplasma. 2023; 70(1): 166-176. IF=3.409 (2021)
 147. Stružinská I, Hájková N, Hojný J, Krkavcová E, Michálková R, Dvořák J, Němejcová K, Matěj R, Laco J, Drozenová J, Fabian P, Hausnerová J, Méhes G, Škapa P, Švajdler M, Cibula D, Frühauf F, Bártů MK, Dundr P. A comprehensive molecular analysis of 113 primary ovarian clear cell carcinomas reveals common therapeutically significant aberrations. Diagn Pathol. 2023; 18(1):72. IF=3.196 (2021)
 148. Hájková N, Bártů MK, Cibula D, Drozenová J, Fabian P, Fadare O, Frühauf F, Hausnerová J, Hojný J, Krkavcová E, Laco J, Lax SF, Matěj R, Méhes G, Michálková R, Němejcová K, Singh N, Stolnicu S, Švajdler M, Zima T, McCluggage WG, Stružinská I, Dundr P. Microsatellite instability in non-endometrioid ovarian epithelial tumors: a study of 400 cases comparing immunohistochemistry, PCR, and NGS based testing with mutation status of MMR genes. Transl Res. 2023; 260: 61-68. IF=10,171 (2021)
 149. Hrabovský V, Takáčová V, Baltesová T, Sokol D, Švajdler M, Čurová K, Lovayová V, Dzugasová B, Siegfried L. Invasive Phaeohyphomycosis Caused by Cladophialophora bantiana in the Patient After Liver Transplantation. Mycopathologia. 2023; 188(4): 425-427. IF=3,785 (2021)
 150. Dundr P, Hájková N, Kendall Bártů M, Cibula D, Drozenová J, Fabian P, Fadare O, Frühauf F, Hausnerová J, Hojný J, Laco J, Lax SF, Matěj R, Méhes G, Michálková R, Němejcová K, Singh N, Stolnicu S, Švajdler M, Zima T, McCluggage WG, Stružinská I. Refined criteria for p53 expression in ovarian mucinous tumours are highly concordant with TP53 mutation status, but p53 expression/TP53 status lack prognostic significance. Pathology. 2023; 55(6): 785-791. IF=4,5 (2022)
 151. Kendall Bártů M, Němejcová K, Michálková R, Stružinská I, Hájková N, Hojný J, Krkavcová E, Laco J, Matěj R, Drozenová J, Méhes G, Fabian P, Hausnerová J, Švajdler M, Škapa P, Cibula D, Zima T, Dundr P. HER2 status as a potential predictive biomarker for ovarian clear cell carcinoma. Virchows Arch. 2023; 483(4): 497-507. IF=3.5 (2022)
 152. Šafanda A, Kendall Bártů M, Michálková R, Stružinská I, Drozenová J, Fabián P, Hausnerová J, Laco J, Matěj R, Škapa P, Švajdler M, Špůrková Z, Méhes G, Dundr P, Němejcová K. Immunohistochemical expression of PRAME in 485 cases of epithelial tubo-ovarian tumors. Virchows Arch. 2023; 483(4): 509-516. IF=3.5 (2022)
 153. Pivovarcikova K, Pitra T, Alaghehbandan R, Buchova K, Steiner P, Hajkova V, Ptakova N, Subrt I, Skopal J, Svajdler P, Farcas M, Slisarenko M, Michalova K, Strakova Peterikova A, Hora M, Michal M, Daum O, Svajdler M, Hes O. Lynch syndrome-associated upper tract urothelial carcinoma frequently occurs in patients older than 60 years: an opportunity to revisit urology clinical guidelines. Virchows Arch. 2023; 483(4): 517-526. IF=3.5 (2022)
 154. Kendall Bártů M, Němejcová K, Michálková R, Bui QH, Drozenová J, Fabian P, Fadare O, Hausnerová J, Laco J, Matěj R, Méhes G, Šafanda A, Singh N, Škapa P, Špůrková Z, Stolnicu S, Švajdler M, Lax SF, McCluggage WG, Dundr P. Neuroendocrine Marker Expression in Primary Non-neuroendocrine Epithelial Tumors of the Ovary: A Study of 551 Cases. Int J Gynecol Pathol. 2024; 43(2): 123-133. IF= 2.4 (2022)
 155. Bradová M, Mosaieby E, Michal M, Vaněček T, Ing SK, Grossmann P, Koshyk O, Kinkor Z, Laciok Š, Nemcová A, Straka Ľ, Farkas M, Michal M, Švajdler M. Spindle cell rhabdomyosarcomas: With TFCP2 rearrangements, and novel EWSR1::ZBTB41 and PLOD2::RBM6 gene fusions. A study of five cases and review of the literature. Histopathology. 2024; 84(5):776-793. IF=6.4 (2022)

Kapitoly v monográfiach

 1. Nagy V (ed), Švajdler M, Dubinský P. Choroby penisu. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, lekárska fakulta, Košice 2012, 252 s.
 2. Dubinský P, Švajdler M. Glioblastóm s PNET-like zložkou – kazuistika. In: Šlampa P. ed., Gliomy. Současná diagnostika a léčba. Maxdorf Jesenius 2013, 191 s.

Guidelines

 1. Švajdler M, Zambo I, Michal M, Kinkor Z, Michal M. Nádory měkkých tkání. Doporučený postup pro bioptické vyšetření. Společnost českých patologů, ČSL JEP, 2019.
 2. Dundr P, Cibula D, Doležel M, Fabian P, Fínek J, Jirásek T, Matěj R, Luboš, Petruželka, Rob L, Ryška A, Švajdler M, Weinberger V, Zikán M. Molekulární testování u karcinomu endometria (společné doporučení ČOS, onkogynekologické sekce ČGPS, SROBF a SČP ČLS JEP) Cesk Patol. 2021; 57(3): 181-187.

Kontakt

Základné kontaktné údaje nájdete na stránke Kontakty.