Prof. MUDr. Skálová Alena, CSc.

patológ, konzultant

Zoznam publikácií

 1. Prokšová A., Zoubková B. Patologie lidí vysokého věku. Plzeň. lék. Sborn. 1981: 49:105-109 (in Czech).
 2. Prokšová A. Intraluminální divertikl duodena. Plzeň. lék. Sborn. 1981: 49:101-104 (in Czech).
 3. Důra J., Prokšová A. Enzymatické cirhózy u dětí při galaktozémii a tyrozinémii. Plzeň. lék. Sborn. 1981: 49:59-65 (in Czech).
 4. Prokšová A., Andrle J. Acinocelulární tumor příušní žlázy s maligním zvratem. Čs. Stomat. 1982: 82:273-278 (in Czech).
 5. Skálová A. Amyloidóza při karcinomu ledviny. Čs. Patol. 1986: 22:46-52 (in Czech).
 6. Skálová A., Michal M. Epimyoepithelial carcinoma of parotid gland. Zentralbl. allg. Pathol. pathol. Anat. 1990: 136:715-718.
 7. Michal M., Skálová A. Collagenous spherulosis. A comment on its histogenesis. Path. Res. Pract. 1990: 186:365-370. IF 0,874
 8. Skálová A., Leivo I., Michal M., Saksela E. Analysis of collagen isotypes in crystalloid structures of salivary gland tumors. Hum Pathol 1992: 23:748 - 755. IF 2,716
 9. Skálová A., Leivo I. Extracellular collagenous spherules in salivary gland tumors. Immunohistochemical analysis of laminin and various types of collagen. Arch. Pathol. Lab. Med. 1992: 116: 649-653. IF 1,206
 10. Skálová A, Leivo I. Basement membrane proteins in salivary gland tumours. Distribution of type IV collagen and laminin. Virch. Arch. A 1992: 420: 425- 431. IF 1,428
 11. Skálová A, Michal M., Chlumská A, Leivo I. Collagen composition and ultrastructure of the so-called amianthoid fibres in palisaded myofibroblastoma. Ultrastructural and immunohistochemical study. J. Pathol. 1992: 167: 335-341. IF 4,073v
 12. Michal M, Baumruk L, Skálová A. Myxoid change within cellular blue nevus. A diagnostic pitfall. Histopathology, 1992: 20:527-530. IF 1,609v
 13. Michal M, Chlumská A, Skálová A, Fakan F. Palisaded intranodal myofibroblastoma. Electron microscopic study. Zbl. allg Pathol 1992: 139: 81-88. v
 14. Skálová A, Michal M, Zámečník M, Hušek K, Leivo I. Aggressive angiomyxoma of pelveoperineal region. Immunohistochemical and ultrastructural study of 7 cases. Am J Dermatopathol 1993: 15: 446-451. IF 0,819
 15. Skálová A, Michal M, Leivo I. Kolagenní krystaloidy a sferuly v nádorech slinných žlaz. Čs. Patol.1993: 29 (2): 73-78 (in Czech).v
 16. Skálová A, Michal M, Nathanský Z : Epidermoid carcinoma arising in Warthin's tumor. A case study. J Oral Pathol Med 1994:23:330-3. IF 1,195
 17. Skálová A, Michal M, Chlumská A, Povýšilová V. Intranodální palisádovaný myofibroblastom. Souborný referát. Intranodal palisaded myofibroblastoma (Review). Čs. Patol.1993: 29(3):93-96 (in Czech).
 18. Michal M, Skalova A, Fakan F, Koza V, Švojgrová M. Littoral cell angioma of the spleen. A case report with ultrastructural and immunohistochemical observations. Zentralbl allg Pathol 1993: 139:361-365.
 19. Fakan F, Skálová A, Michal M. Bimorfní maligní lymfom. Souborný referát. Čs. Patol 1994:30:3-7. - in Czech.
 20. Skálová A, Lehtonen H, Boguslawsky K, Leivo I: Prognostic significance of cell proliferation in mucoepidermoid carcinomas of salivary gland. Clinicopathological study using MIB 1 antibody in paraffin sections. Hum Pathol 1994:25:929-935. IF 3,101
 21. Skálová A, Leivo I, Boguslawsky K, Saksela E: Cell proliferation correlates with prognosis in acinic cell carcinomas of salivary gland origin. Immunohistochemical study of 30 cases using the MIB 1 antibody in formalin-fixed paraffin sections J Pathol 1994:173:13-21. IF 4,518
 22. Skálová A, Michal M: Biphasic myoepithelioma of parotid gland with collagenous crystalloids. Histopathology 1994:24:583-6. IF 1,825v
 23. Skálová A, Michal M: Collagenous crystalloids and collagenous spherulosis. Letter to the Editor. Am J Dermatopathol 1994:16:640- 642. IF 0,921
 24. Fakan F, Skálová A: Fixace a dekalcifikace trepanobiopsií. Čs. Patol 1994:30(3):103-105 (in Czech).
 25. Skálová A: Cell proliferation in salivary glands and tumors of salivary gland origin. Academic dissertation, Plzeň, 1994.
 26. Fakan F, Skálová A: Velkobuněčný B lymfom bohatý na T lymfocyty-kasuistika. Čs Patol. 1994:30(4):114-116 (in Czech).
 27. Skálová A, Michal M: Patterns of cell proliferation in actinic keratoacanthomas and squamous cell carcinomas of the skin. Am J Dermatopathol 1995 17:332- 334. IF 1,044
 28. Fakan F, Skálová A, Švojgrová M, Škopek P: Bimorfní lymfom: diagnostika a klinický význam. Klinická onkologie 1995: 4:107-113 (in Czech).
 29. Michal M, Skálová A, Simpson RHW, Rychterová V, Leivo I: Clear cell malignant myoepithelioma of the salivary glands. Histopathology 1996: 28: 309-315. IF 1,734v
 30. Fakan F, Skálová A, Kuntscherová J: Expression of bcl-2 protein in distinguishing benign from malignant lymphoid aggregates in bone marrow biopsies. Gen Diagn Pathol. 1995/96: 141: 359-363.
 31. Zámečník M, Skálová A, Michal M: Basal cell carcinoma with collagenous crystalloids. Arch Pathol Lab Med.1996: 120:581-582. IF 1,674
 32. Štruncová V, Vacek V, Sedláček D, Chudáček Z, Skálová A, Kasal E, Pazdiora P, Valchová M, Slípková D: Neobvyklá komplikace meningokokového invazivního onemocnění. Prakt. Lék. 1996, 76 (10): 486-489 (in Czech).
 33. Skálová A, Leivo I: Cell proliferation in salivary gland tumors. Gen Diagn Pathol 1996: 142: 7-16.
 34. Stárek I, Skálová A, Michal M, Komínek P: Acinocelulární karcinom příušní žlázy. Choroby hlavy a krku (Head and Neck Diseases) 1996: 3-4: 37-40- in Czech.
 35. Michal M, Skálová A, Simpson RHW, Leivo I, Ryška A, Stárek I: Well differentiated acinic cell carcinoma of salivary glands associated with lymphoid stroma. Hum Pathol 1997: 28(5):595-600. IF 3,052
 36. Skálová A, Fakan F: Bcl-2 protein does not help in distinguishing benign from malignant lymphoid nodules in bone marrow biopsies. J Clin Pathol 1997: 50: 87-88. IF 1,427
 37. Simpson RHW, Skálová A: Metastatic carcinoma of the prostate presenting as a parotid tumour. Histopathology 1997: 30: 70-74. IF 1,544
 38. Skálová A, Michal M: Význam stanovení proliferačních markrů a hormonálních receptorů v karcinomu mléčné žlázy. Čas. Lék. Čes. 1997: 136 (15): 473-478 (in Czech).
 39. Plank L, Szépe P, Skálová A, Fakan F: Monoklonálna plasmocytárna diferenciácia v malobunkových lymfomoch B-původu: imunocytom versus jiné typy. Čs. Patol. 1997: 33 (3):99-105 (in Czech).
 40. Skálová A, Simpson RHW, Lehtonnen H, Leivo I: Assessment of proliferative activity using the MIB1 antibody helps to distinguish polymorphous low grade adenocarcinoma from adenoid cystic carcinoma of salivary glands- Path. Res. Pract 1997: 193:695-703. IF 0,753
 41. Hes O, Michal M, Skálová A. Renal oncocytoma with Hale´s colloidal iron-positive cytoplasm. J Urologic Pathol 1997:7:177-187.
 42. Simpson RHW, Cope N, Skálová A, Michal M: Malignant adenomyoepithelioma of the breast with mixed osteogenic, spindle cell and carcinomatous differentiation.- Am J Surg Pathol 1998:22:631-636. IF 3,883
 43. Kočová L, Skálová A, Fakan F. Phyllodes tumor of the breast. An immunohistochemical study of 33 cases using MIB1 antibody. Path Res Pract 1998: 194:97-104. IF 1,068
 44. Stárek I, Skálová A, Michal M, Vainar Č: Maligní smíšený nádor slinných žláz. Choroby hlavy a krku (Head and Neck Diseases) 1998: 7 (1):13-17 (in Czech).
 45. Michal M, Hrabal P, Skálová A. Oncocytic cystadenoma of the parotid gland with prominent signet-ring cell features. Case Report. Pathol International 1998: 48: 629-633. IF 0,920
 46. Stárek I, Skálová A, Michal M. Možnosti prognozování sialomů. Choroby hlavy a krku (Head and Neck Diseases) 1998:3-4:22-24.
 47. Michal M, Skálová A, Simpson RHW, Leivo L, Ryška A, Stárek I: Well differentiated acinic cell carcinoma of the salivary glands. Year Book of Pathology and Clinical Medicine 1998:184-187.
 48. Vítovec J, Kursa J, Kratochvíl P, Skálová A. Congenital fibropapillomatosis of a piglet. Case report. Vet Pathol 1999:36:83-85. IF 1,682
 49. Skálová A, Michal M: Nové jednotky a úskalí diagnostiky nádorů slinných žláz. Otorinolaryngologie a foniatrie (in Czech) 1999: 48 (2):63-70.
 50. Michal M, Skálová A, Zámečník M: Nové jednotky a úskalí diagnostiky nádorů měkkých tkání. Rozhledy v chirurgii (in Czech) 1999:78 (2): 76-82.
 51. Walter J, Skálová A, Boudová L: Nediferencovaný karcinom submandibulární žlázy. Čs. Stomatologie 1999: 99(2):69-76. (in Czech).
 52. Skálová A, Michal M, Ryška A, Simpson RHW, Kinkor Z, Walter J, Leivo I. Oncocytic myoepithelioma and pleomorphic adenoma of the salivary glands. Virchows Archiv 1999:434:537-546. IF 1,840
 53. Di Palma S, Simpson RHW, Skálová A, Michal M. Metaplastic (infarcted) Warthin´s tumour of the parotid gland: a possible consequence of fine needle aspiration biopsy. Histopathology 1999:35:432-438. IF 1,900
 54. Skálová A, Stárek I, Michal M, Leivo I. Malignancy-simulating change in parotid gland oncocytoma following fine needle aspiration. Report of 3 cases. Path Res Pract 1999: 195:399-405. IF 0,729
 55. Michal M, Skálová A, Simpson RHW, Raslan WF, Čuřík R, Leivo I, Mukešnabl P. Cribriform adenocarcinoma of the tongue: A hitherto unrecognized type of adenocarcinoma characteristically occurring in the tongue. Histopathology 1999: 35:495-501. IF 1,900
 56. Skálová A, Stárek I. Moderní klasifikace nádorů slinných žláz a nově popsané jednotky. Choroby hlavy a krku (Head and Neck Diseases) 1999: 3-4:22-31.
 57. Skálová A, Stárek I. Současné prognostické možnosti u salivárních karcinomů. Otolaryng. a foniatrie, 2000:49:3-7.
 58. Skálová A, Zámečník M, Michal M, Opatrný V. Aggressive angiomyxoma presenting as polyp of uterine cavity. Case report with immunohistochemical and ultrastructural findings. Pathol Res Pract 2000:196:719-725. IF 1,075
 59. Zámečník M, Skálová A, Michal M, Gomolčak P. Aggressive angiomyxoma with multinucleated giant cells. A lesion mimicking liposarcoma. Letter to Editor. Am J Dermatopathol 2000: 22:368-371. IF 1,062
 60. Michal M, Skálová A, Mukenšnabl P: Micropapillary adenocarcinoma of the parotid gland arising in mucinous cystadenoma. Virchows Arch 2000:437:465-468. IF 1,713
 61. Skálová A, Leivo I, Wolf H, Fakan F. Oncocytic cystadenoma of the parotid gland. With tyrosine-rich crystalls. Path Res Pract 2000:196:849-851. IF 1,075
 62. Stárek I, Skálová A, Kučerová V, Dušková M, Čuřík R, Vomáčka J. Pleomorfní adenom s rozsáhlou tukovou metaplazií. Choroby hlavy a krku (Diaseases of Head and Neck)- 2000:3-4:30-34.
 63. Stárek I, Tichý T Skálová A, Dušková M. Histopatologická a klinická úskalí aspirační cytologie onemocnění slinných žláz. Choroby hlavy a krku (Head and Neck Diseases) 2001:1:40-42.
 64. Skálová A, Stárek I, Kučerová V, Szépe P, Plank L. Salivary duct carcinoma- a highly aggressive salivary gland tumor with HER-2/neu oncoprotein overexpression. Path Res Pract 2001:197:621-626. IF 1,163
 65. Zámečník M, Skálová A, Pelikán K, Leivo I. Basaloid squamous carcinoma with collagenous spherules and crystalloids. Ann Diagn Pathol 2001:5:233-239.
 66. Cetkovská P, Pizinger K, Skálová A. Klinický případ: svědivé puchýře na končetinách a trupu. Česko-Slovenská dermatologie 2001:76:215.
 67. Skálová A, Stárek I, Simpson RHW, Kučerová V, Dvořáčková J, Čuřík R, Dušková M. Spindle cell myoepithelial tumours of the parotid with extensive lipomatous metaplasia. A report of four cases with immunohistochemical and ultrastructural findings. Virchows Arch 2001:439:762-767. IF 1,709
 68. Stárek I, Dušková M, Skálová A, Vomáčka J. Duktální karcinom slinných žláz. Choroby hlavy a krku (Head and Neck Diseases) 2001:3-4:31-35.
 69. Havel D, Skálová A. Proliferační aktivita v pleomorfním adenomu: možnosti predikce recidiv. Plzen. Lék. Sborn (in Czech) 2001:67:169-176.
 70. Skálová A, Michal M, Simpson RHW, Stárek I, Přádná J, Pfaltz M. Sclerosing polycystic adenosis of parotid gland with focal dysplasia and ductal carcinoma in situ. Report of three cases with immunohistochemical and ultrastructural examination. Virchows Arch 2002:440:29-35. IF 2,045
 71. Skálová A, Stárek I, Vaněček T, Kučerová V, Plank L, Szépe P. Amplifikace a overexprese HER-2/neu v salivárním duktálním karcinomu příušní žlázy. Imunohistochemická studie a fluorescenční in situ hybridizace. Čs. Patol. 2002, 38, Suppl, S27-S34
 72. Stárek I, Skálová A, Tichý T. Histopathologic changes in parotid gland parenchyma after fine needle aspiration biopsy of a Warthin´s tumour. A case report. Path Res Pract 2002: 198: 829-832. IF 0,850
 73. Skálová A, Stárek I, Vaněček T, Kučerová V, Plank L, Szépe P, Di Palma S, Leivo I. Expression of HER-2/neu gene and protein in salivary duct carcinoma of parotid gland as revealed by fluorescence in-situ hybridization and immunohistochemistry. Histopathology 2003:42:348-356. IF 2,952
 74. Stárek I, Kincl J, Kučerová L, Skálová A, Vomáčka J. Regrese oboustranného Warthinova tumour po aspirační biopsii tenkou jehlou. Otorinolaryng a Foniat (Prague) 2003: 52(2):89-92.
 75. Stárek I, Tichý T, Skýpalová P, Skálová A. Ulcerating Warthin tumor. A case report. Acta Otolaryngol 2003:123:1-3. IF 0,813
 76. Skálová A, Vaněček T, Lošan F, Papatsidesová L, Fínek J. Průkaz HER-2/neu v karcinomu mléčné žlázy. Čas Lék Čs 2003:142 (2): 93-98.
 77. Simpson RHW, Prasad A, Lewis JE, Zarbo RJ, Skálová A, David L. Mucin-rich variant of salivary duct carcinoma: a clinicopathological and immunohistochemical study of four cases. Am J Surg Pathol 2003: 27: 1070-9. IF 4,535
 78. Skalova A, Cardesa A, Leivo I, Pfaltz M, Ryska A, Simpson RHW, Michal M. Sinonasal tubulopapillary low grade adenocarcinoma. Histopathological, immunohistochemical and ultrastructural features of an as yet poorly recognised entity. Virchows Arch 2003: 443: 152-158. IF 2,357
 79. Zámečník M, Skálová A, Opatrný V. Microglandular adenocarcinoma of the uterus mimicking microglandular cervical hyperplasia. Ann Diagn Pathol 2003: 7: 180-6.
 80. Korabečná M, Ludvíková M, Skálová A. Molecular diagnosis of Epstein-Barr virus in paraffin-embedded tissues of tumors with abundant lymphoid infiltration. Neoplasma. 2003: 50 :8-12. IF 0,782
 81. Fakan F, Boudová L, Skálová A. Imunohistochemický průkaz folikulárních dendritických buněk v diagnostice lymfomů z malých B buněk. Čes.-slov. Patol 2003:39:96-101.
 82. Skálová A. Rare tumours of salivary glands. Pathol Case Reviews 2004: 9:6:264-269.
 83. Skálová A, Ryška A, Kajo K, Kinkor K. Cystický hypersekretorický karcinom: vzácná a potenciálně agresivní varianta intraduktálního karcinomu prsu. Čes. Gynek. 2005: 70 (1):73-78.
 84. Skalova A, Ryska A, Kajo K, Di Palma S, Kinkor Z, Michal M. Cystic hypersecretory carcinoma: rare and poorly recognized variant of intraductal carcinoma of the breast. Report of five cases. Histopathology 2005:46:43-49. IF 2,608
 85. Kinkor Z, Skálová A. “Acinic cell-like“ diferenciace v invazívním duktálním karcinomu a duktální hyperlázii mléčné žlázy - popis dvou případů. Čes.-Slov. Patol. 2005:41 (1):29-33.
 86. Di Palma S, Skálová A, Vaněček T, Simpson RHW, Stárek I, Leivo L. Non-invasive (intracapsular) carcinoma ex pleomorphic adenoma: recognition of focal carcinoma by HER-2/neu and MIB1 immunohistochemistry. Histopathology 2005:46: 144-152. IF 2,608
 87. Kinkor Z, Skálová A. Metastazující a recidivující „low grade“ adenoskvamózní metaplastický karcinom prsu - jde skutečně o indolentní lézi? Popis třech případů a rozbor literatury Čs. Gynekologie 2005:70:3:211-216.
 88. Skálová A, Michal M. Komentář k nové WHO klasifikaci slinných žláz. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství 2005:2:60-65.
 89. Skálová A, Walter J, Stárek I, Michal M. Proliferační aktivita v pleomorfním adenomu: možnosti predikce recidiv? Čes. Stomatol 2006:106(1):27-32.
 90. Kinkor Z, Skálová A, Ondriaš F. Intraduktální papilární proliferace prsu. Aktuální přehled problematiky a klinicko-patologická korelace. Čes. Gynek 2006:71:60-65.
 91. Skálová A, Gnepp DR, Simpson RHW, Lewis JE, Janssen D, Sima R, Vanecek T, di Palma S, Michal M. Clonal nature of sclerosing polycystic adenosis of salivary glands domonstrated by using the polymorphism of the human androgen receptor locus (HUMARA) as a marker. Am J Surg Pathol 2006: 30:939-944. IF 4,144
 92. Kinkor Z, Hes O, Skálová A, Kreuzberg B, Neprašová P. Masivní angiomatóza prsu s dramatickým průběhem vedoucím k akutní totální mastektomii- kazuistika. Čes. Gynek. 2006:71:344-347.
 93. Kinkor Z, Šíma R, Skálová A, Boudová L, Peková S, Dvořáková D, Dědič K, Kracík M, Janoušek M, Michal M. Izolovaná lymfadenopatie jako první projev systémové mastocytozy- popis dvou případů. Čes.-slov. Patol. 2006:42:34-38.
 94. Fínek J, Holubec L, Topolčan O, Elgrová L, Skálová A, Pecen L. The importance of prognostic factors in premenopausal women with breast cancer. Anticancer Research 2007:27:1893-96. IF 1,414
 95. Ferdová E, Ferda J, Schmiedhuber P, Záhlava J, Walter J, Mukenšnabl P, Skálová A, Daum O. 18F-FDG-PET/CT orofaciálních nádorů. Ces Radiol 2007; 61: 314-320.
 96. Skalova A, Šíma R, Bohuš P, Čuřík R, Lukáš J, Michal M. Endolymphatic sac tumor (aggressive papillary tumor of middle ear and temporal bone). Report of two cases with analysis of the VHL gene. Path Res Pract 2008: 204: 599-606. IF 1,029
 97. Skalova A, Sima R, Vanecek T, Muller S, Korabecna M, Nemcova J, Elmberger G, Leivo I, Passador- Santos F, Walter J, Rousarova M, Jedlickova K, Curik R, Geierova M, Michal M. Acinic Cell Carcinoma with High-grade Transformation. Am J Surg Pathol 2009: 33:1137-1145. IF 4,062
 98. Mačák J, Skálová A. Angiosarcoma of the parotid gland. Čes.-slov. Patol 2009:45:69-71.
 99. Kinkor K, Kracík M, Skálová A. Primární (vřetenobuněčný) rhabdomyosarkom podčelistní slinné žlázy. Otorinolaryng. a Foniat. (Prague) 2009:58:106-109.
 100. Kazakov DV, Benková K, Michal M, Vanecek T, Kacerovská D, Skalova A. Skin type spiradenoma of the parotid gland with malignant transformation Report of a case with analysis of the CYLD gene. Hum Pathol 2009:40:1499-1503 IF 2,961
 101. Skalova A, Vanecek T, Sima R, Laco J, Weinreb I, Perez-Ordonez B, Starek I, Geierova M, Simpson RHW, Passador-Santos F, Ryska A, Leivo I, Kinkor Z, Michal M. Mammary analogue secretory carcinoma of salivary glands, containing the ETV6-NTRK3 fusion gene: a hitherto undescribed salivary gland tumor entity. Am J Surg Pathol 2010: 34:599-608. IF (2010) 4,106
 102. Da Silva L, Simpson PT, Smart CE, Cocciardi S, Waddell N, Lane A, Morrison BJ, Vargas AC, Healey S, Beesley J, Pakkiri P, Parry S, Kurniawan N, Reid L, Keith P, Faria P, Pereira E, Skalova A, Bilous M, Balleine RL, Do H, Dobrovic A, Fox S, Franco M, Reynolds B, Khanna KK, Cummings M, Chenevix-Trench G, Lakhani SR. HER3 and downstream pathways are involved in colonization of brain metastases from breast cancer. Breast Cancer Res. 2010;12(4): R46. Epub 2010 Jul 6. IF (2010) 5,785
 103. Kinkor Z, Skálová A. Metastázy extramamárních solidních tumorů do mléčné žlázy- skutečný diagnostický problém. Čes Gynek 2010:75 (6):560-563.
 104. Weinreb I, Simpson RH, Skálová A, Perez-Ordonez B, Dardick I, Chetty R, Hunt JL. Ductal adenomas of salivary glands showing features of striated duct differentiation („striated duct adenoma“) a report of six cases. Histopathology 2010: 57:707-715. IF(2010) 3,569
 105. Čoček A, Hronková K, Voldánová J, Šach J, Skálová A, Ambruš M, Vránová J, Hanh A. Cribriform adenocarcinoma of the base of the tongue and low-grade polymorphic adenocarcinoma of the salivary glands. Oncology Letters 2011:2:135-8. IF (2009) 1,478
 106. Skalova A, Sima R, Kaspirkova-Nemcova J, Simpson RHW, Elmeberger G, Leivo I, Di Palma S, Jirasek T, Gnepp DR,Weinreb I, Perez-Ordonez B, Mukensnabl P, Rychlý B, Hrabal P, Michal M. Cribriform adenocarcinoma of minor salivary gland origin principally affecting the tongue: characterization of new entity. Am J Surg Pathology 2011: 35:1168-1176. IF (2010) 4,106
 107. Daum O, Skálová A, Rozkoš T, Laco J. Prediktivní diagnostika HER2 v adenokarcinomu žaludku. Cesk Patol 2011: 47(4):160-163.
 108. Kazakov DV, Kacerovská D, Skalova A, Zelger B, Schaller J, Shelekhova K, Michal M. Cutaneous apocrine mixed tumor with intravascular tumor deposits: a diagnostic pitfall. Am J Dermatopathol 2011:33:775-9.
 109. Seethala R, Thomson LDR, Gnepp DR, Barnes L, Skalova A, Montone K, Shubhada K, Lewis JS, Solomon LW, Simpson RHW, Khan A, Prasad ML. Lymphadenoma of the salivary gland: clinicopathological and immunohistochemical analysis of 33 tumors. Mod Pathol 2012:25:26-35. IF (2010) 4,176
 110. Ito S, Ishida E, Skalova A, Matsuura K, Kumamoto H, Sato I. Short communication: Case report of mammary analog secretory carcinoma of parotid gland. Pathol International 2012: 62: 149-152. IF (2010) 1,624
 111. Hadravský L, Skalova A, Kacerovská D, Kazakov DV, Chudáček Z, Michal M. Angiomatoid change in polyps of nasal and paranasal regions: an underrecognized and commonly misdiagnosed lesion - report of 45 cases. Virchows Arch 2012:460:203-209- IF 2.491.
 112. Connor A, Perez-Ordonez B, Shago M, Skálová A, Weinreb I. Mammary Analog Secretory Carcinoma of Salivary Gland Origin With the ETV6 Gene Rearrangement by FISH: Expanded Morphologic and Immunohistochemical Spectrum of a Recently Described Entity. Am J Surg Pathol. 2012 Jan;36(1):27-34. IF 4.352
 113. Kinkor Z, Sticová E, Šach J, Richtera J, Skálová A. Sarkomatoidní metaplastický vřetenobuněčný karcinom prsu vznikající ve fyloidním tumoru s rozsáhlou skvamozní metaplázií- kazuistika a přehled literatury. Cesk Patol 2012:48: 156-160.
 114. Di Palma S, Simpson RHW, Skalova A, Ungari M, Sandison A, Whitaker S, Parry S, Marchio C, Reis-Filho JS: Salivary duct carcinoma can be classified into luminal/molecular apocrine, HER2 and basal-like phenotypes. Histopathology 2012:61:629-643, on line Aug 9th IF (2010) 3,569
 115. Skalova A, Vanecek T, Simpson RHW, Michal M. Molecular advances in salivary gland pathology and their practical application. Diagnostic Histopathology 2012: 18 (9):388-396.
 116. Skalova A, Altemani A, Di Palma S, Simpson RHW, Hosticka L, Andrle P, Laco J, Toner M, Vozmitsel M, Szakacs S, Kazakov DV, Kinkor Z, Michal M. Pleomorphic adenoma of salivary glands with intravascular tumor deposits: a diagnostic pitfall. Am J Surg Pathol 2012:36:1674-1682. IF 4.352
 117. Michal M, Kacerovská D, Kazakov DV, Skalova A. Pseudotumors and mimickers of malignancy of the head and neck pathology. Česk Patol 2012:48(4):190-197.
 118. Skálová A, Andrle P, Hostička L, Michal M. Pleomorfní adenom slinných žláz: diagnostická úskalí a histologické nálezy budící podezření z malignity. Česk Patol 2012:48(4): 179-183.
 119. Salzmann R, Stárek I, Tichá V, Skálová A, Kučera J. Metastasizing middle ear carcinoid: an unusual case report with ultrastructural and immunohistochemical findings. Otology Neurotology 2012:33(8):1418-1421.
 120. Laco J, Kamarádová K. Vítková P, Sehnálková E, Dvořáková Š, Václavíková E, Sýkorová V, Kašpírková J, Skálová A, Ryška A. Cribriform adenocarcinoma of minor salivary glands may express galectin-3, cytokeratin 19, and HBME-1 and contains polymorphisms of RET and H-RAS proto-oncogenes. Virchows Arch 2012: 461(5): 531-540. IF 2.491.
 121. Kašpírková J, Ondič O, Černá K, Skálová A. Možnosti průkazu biologicky relevantní papilomavirové infekce u maligních nádorů hlavy a krku v diagnostické patologii. Cesk Patol 2013:49 (1):29-33.
 122. Skálová A, Kašpírková J, Andrle P, Hostička L, Vaněček T. Human Papillomaviruses are not involved in the etiopathogenesis of salivary gland tumors. Cesk Patol 2013:49:72-75.
 123. Abbas Agaimy, Stephan Ihrler, Bruno Märkl, Michael Lell, Johannes Zenk, Arndt Hartmann, Michal Michal, Alena Skalova. Lipomatous salivary gland tumors: A series of 31 cases spanning their morphological spectrum with emphasis on sialolipoma and oncocytic lipoadenoma. Am J Surg Pathol 2013:37:128-137 IF 4.352
 124. Skalova A. Mammary analogue secretory carcinoma of salivary gland origin: An update and expanded morphologic and immunohistochemical spectrum of recently described entity. Head and Neck Pathology Journal. Head Neck Pathol. 2013 Jul;7 Suppl 1:30-6. doi: 10.1007/s12105-013-0455-y. Epub 2013 Jul 3.
 125. Laco J, Švajdler M, Andrejs J, Hrubala D, Hácová M, Vaněček T, Skálová A, Ryška A. Mammary analog secretory carcinoma of salivary glands: a report of 2 cases with expression of basal/myoepithelial markers (calponin, CD10 and p63 protein). Path Res Pract 2013: 209: 167-172. IF 1.258
 126. Skalova A, Vanecek T, Simpson RHW, Vazmitsel MA, Majewska H, Mukensnabl, Hauer L, Andrle P, Hosticka L, Grossmann P, Michal M. CRTC1-MAML2 and CRTC3-MAML2 Fusions Were not Detected in Metaplastic Warthin´s Tumor and Metaplastic Pleomorphic Adenoma of Salivary Glands. Am J Surg Pathol 2013; 37:1743-1750 IF 4.352
 127. Andrle P., Hauer L., Hostička L., Hrušák D., Jambura J., Pošta P., Skálová A. Intraoseální mukoepidermoidní karcinom. Čes. Stomat a Praktické zubní lékařství 2013; 113 (6): 137-141.
 128. Skalova A, Vanecek T, Majewska H, Laco J, Grossmann P, Simpson RHW, Hauer L, Andrle P, Hosticka L, Branzovský J, Michal M. Mammary analogue secretory carcinoma of salivary glands with high grade transformation: report of three cases with the ETV6-NTRK3 gene fusion and analysis of TP53, beta-catenin, EGFR and CCND1 genes. Am J Surg Pathol 2014; 38:23-33 IF 4.352
 129. Salzman R, Stárek I, Kučerová L, Skálová A, Hoza J. Neither expression of VEGF-C/D nor lymph vessel density supports lymphatic invasion as the mechanism responsible for local spread of recurrent salivary pleomorphic adenoma. Virchows Arch 2014;464:29-34.
 130. Skálová A, Skálová A jr., Fínek J. Karcinom prsu u mladých žen- závažný medicinský problém. Breast Cancer News 2014: 4(1):12-14.
 131. Kinkor Z, Grossman P, Skálová A. Molekulární testování HER2 u karcinomu prsu jako kritérium výběru nemocných k léčbě Herceptinem-jsme optimální? Breast Cancer News 2014: 4 (2):10-13.
 132. Manajlovic Spomenka, Virag Mišo, Milenovic Aleksandar, Manajlovic Luka, Šalek Zrinko, Skálová Alena. Sclerosing polycystic adenosis of parotid gland: a unique report of two cases occurring in two sisters. Path Res Pract 2014:210:342-345. IF 1.258
 133. Weinreb I, Zhang L, Tirunagari LMS, et al Skalova A et al. Novel PRKD gene rearrangements and variant fusions in cribriform adenocarcinoma of salivary gland origin. Genes, Chromosomes, Cancer- in press 2014
 134. Weinreb I, Piscuoglio S, Martelotto LG, et al, Skalova A, et al. Hotspot activating PRKD1 somatic mutations in polymorphous low grade adenocarcinoma of salivary glands. 2014, May submitted- Nature Genetics
 135. Simpson RHW, Skálová A, Di Palma S, Leivo I. Recent advances in the diagnostic pathology of salivary glands. Virchows Arch 2014; 465 (4):371-84. IF 2.491
 136. Stárek I, Salzman R, Kučerová L, Skálová A, Hauer L. Expression of VEGF-C/-D and lymphangiogenesis in salivary adenoid cystic carcinoma. Path Res Pract 2015;211:759-765. IF 1.258
 137. Skalova A, Weinreb I, Hyrcza M, Simpson RHW, Laco J, Agaimy A, Vazmitel M, Majewska H, Vanecek T, Talarčík P, Manajlovic S, Losito S, Šteiner P, Michal M. Clear cell myoepithelial carcinoma of salivary glands whowing EWSR1 rearrangement: molecular analysis of 93 cases. Am J Surg Pathol 2015; 39 (3):338-348. IF 4.352
 138. Majewska H, Skálová A, Stodulski D, Klimkova A, Steiner P, Stankiewicz C, Biernat W. Mammary analogue secretory carcinoma of salivary glands: a new entity associated with ETV6 gene rearrangement. Virchows Arch 2015;466:245-254. IF 2.491
 139. Skálová A, Skálová A, jr. Fínek J. Kontroverze v onkologické diagnostice: limity a výhody core cut biopsie v diagnostice lézí prsu. Onkologie 2015; 9 (2): 64-66.
 140. Švajdler M, Baník P, Poliaková K, Straka L, Hríbiková Z, Kinkor Z, Kazakov DV, Skálová A, Michal M. Sebaceous carcinoma of the breast: Report of four cases and review of the literature. Pol J Pathol 2015;66:142-148.
 141. Skalova A, Vanecek T, Simpson RHW, Laco J, Majewska H, Baneckova M, Steiner P, Michal M. Mammary analogue secretory carcinoma of salivary glands: molecular analysis of 25 ETV6 gene rearranged tumors with lack of detection of classical ETV6-NTRK3 fusion transcript by RT-PCR. Report of four cases harboring ETV6-X fusion. Am J Surg Pathol 2016;40:3-13. IF 4.352
 142. Hellquist H, Skálová A, Barnes L,Cardesa A, Thompson LDR, Triantafyllou A, et al. Cervical lymph node metastasis in high-grade transformation of head and neck adenoid cystic carcinoma: a collective international review. Adv Ther 2016;33:357-368. IF 2.272
 143. Piscuglio S, Fusco N, Ng CKY, Martelotto LG, et sl, Skálová A, Weinreb I, Weigelt B, Reis-Filho J. Lack of PRKD2 and PRKD3 kinase domain somatic mutations in PRKD1 wild-type classic polymorphous low grade adenocarcinomas of salivary glands. Histopathology; 2016 Jun;68(7):1055-62. IF (2010) 3,569
 144. Švajdler M, Kašpírková J, Mezencev R, Laco J, Torday T, Dubinsky P, Straka L, Ondič O, Michal M, Skálová A. Human papillomavirus and Epstein-Barr virus in nasopharyngeal carcinoma in a non-endemic Eastern European population. Neoplasma 2016;63 (1):107-113. IF?
 145. Švajdler M, Kašpírková J, Hadravský L, Laco J, Dubinsky P, Straka L, Ondič O, Michal M, Skalova A. Origin of cystic squamous cell carcinoma metastases in head and neck lymph nodes:addition of EBV testing improves diagnostic accuracy. Pathol Res Pract. 2016 Jun;212(6):524-31. IF 1.258
 146. Hanna Majewska, Alena Skálová, Klaudia Radecka, Dominik Stodulski, Martin Hyrcza, Czesław Stankiewicz, Wojciech Biernat. Renal clear cell carcinoma metastasis to salivary glands – a series of 9 cases: clinico-pathological study. Pol J Pathol 2016; 67 (1): 39-45. IF 1.128
 147. Hanna Majewska, Alena Skálová, Ilan Weinreb, Dominik Stodulski, Katarzyna Dziadziuszko, Czesław Stankiewicz, Wojciech Biernat . Giant cribriform adenocarcinoma of the tongue showing PRKD3 rearrangement. Pol J Pathol 2016; 67 (1): 84-90. IF 1.128
 148. Skalova A, Sar A, Laco J, Metelkova A, Miesbauerova M, Steiner P, Švajdler M, Michal M. The role of SATB2 as a diagnostic marker of sinonasal intestinal-type adenocarcinoma. Applied Immunohistochem Mol Morphol 2016 Jun 2. Epub ahead of print. IF 2.012
 149. Skálová A, Šteiner P, Vaněček T. Novinky v molekulární diagnostice karcinomů slinných žláz: „translokační karcinomy“. Česk Patol 2016;52(3):139-145.
 150. Marián Švajdler , Jan Laco, Ondrej Ondič, Jana Kašpírková, Roman Mezencev, Michal Michal, Alena Skálová. HPV-asociované karcinómy hlavy a krku: Aktualizácia poznatkov a odporúčania pre prax. Česk Patol 2016;52(3):130-138.
 151. Stodulski D, Majewska H, Skalova A, Mikaszewski B, Biernat W, Stankewicz C. Histological reclassification of parotid gland carcinomas- importance for clinicians. European Arch Otorhinolaryngol 2016 Apr 21. Epub ahead of print. DOI 10.1007/s00405-016-4048-8.
 152. Hellquist H, Skalova A, Azadeh B. Salivary hybrid tumour revisited – a true entity or high grade transformation of low-grade salivary gland carcinomas? Virch Arch 2016- in press.
 153. Poorten VV, Triantafyllou A, Thompson LDR, Bishop J, Hauben E, Hunt J, Skalova A, Stenman G, Takes RP, Gnepp D, Hellquist H, Wenig B, Bell D, Rinaldo A, Ferlito A. Salivary acinic cell carcinoma: reappraisal and update. Eur Arch Otorhinolaryngol 2015 Dec 19 Epub ahead of print. DOI 10.1007/s00405-015-3855-7
 154. Suaréz C, Barnes L, Silver CE, et al, Skalova A, Ferlito A. Cervical lymph node metastasis in adneoid cystic carcinoma of oral cavity and oropharynx: a collective ninternational study. Auris Nasus Larynx 2016 oct; 43 (5):477-84.
 155. Coca-Peléz A, Barnes L, Rinaldo A, Cardesa A, Shah JP, Rodrigo JP, Suaréz C, Eloy JA, Bishop JA, et al Skalova A, Hellquist H, Teymoortash A, Medina JE, Robbins KT, Pitman KT, Kowalski LP, deBree R, Mandenhall VM, Takes RP, Ferlito A. Cervical lymph node metastasis in adneoid cystic carcinoma of larynx: a collective international review. Adv Ther 2016 apr; 33(4)553-79.
 156. Laco J, Mottl R, Hobling W, Ihrler S, Grossmann P, Skalova A, Ryška A. Cyclin D1 expression in ectomesenchymal chondromyxoid tumor of the anterior tongue. Int J Surg Pathol 2016 May 29. Epub ahead of print.

Kapitoly v knihách a monografie

 1. Simpson RHW, Skálová A. Histopatologie nádorů slinných žláz: ss. 81-170. In: Choroby slinných žláz (ed. Stárek Ivo). Grada Publishing, 2000, Praha.
 2. Stárek I, Skálová A. Aspirační cytologie anemocnění slinných žláz: ss. 171-4.In: Choroby slinných žláz (ed. Stárek Ivo). Grada Publishing, 2000, Praha.
 3. Stárek I, Skálová A. Prognostické možnosti sialomů: ss. 181-186. In: Choroby slinných žláz (ed. Stárek Ivo). Grada Publishing, 2000, Praha.
 4. Stárek I, Skálová A. Neepitelové nádory slinných žláz: ss. 187-198. In: Choroby slinných žláz (ed. Stárek Ivo). Grada Publishing, 2000, Praha.
 5. Brandwein-Gensler MS, Skálová A, Nagao T. Salivary duct carcinoma. In: World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and Genetics of Head and Neck Tumours. (eds. Barnes L, Eveson JW, Reichart P, Sidransky D). IARC Press, Lyon 2005. ss. 236-237. ISBN 92 832 2417 5.
 6. Skálová A, Jakel KT. Myoepithelial carcinoma. In: World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and Genetics of Head and Neck Tumours. (eds. Barnes L, Eveson JW, Reichart P, Sidransky D). IARC Press, Lyon 2005. ss. 240-241. ISBN 92 832 2417 5.
 7. Skálová A, Michal M. Cystadenoma. In: World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and Genetics of Head and Neck Tumours. (eds. Barnes L, Eveson JW, Reichart P, Sidransky D). IARC Press, Lyon 2005. ss. 273-274. ISBN 92 832 2417 5.
 8. Skálová A, Vanecek T, Kinkor Z, Michal M. Detection of HER-2/neu Status by Immunohistochemistry and Fluorescence in Situ Hybridization in Breast Cancer. In: Progress in Oncogene Research (ed. Peale LS), Nova Science Publishers, NY, Chapter VI, 2006. ss. 149-165, ISBN 1 59454 582 0.
 9. Skálová A, Stárek I: Klinická patologie nádorů parafararyngeálního prostoru. In: Stárek a kol: Nádory parafaryngu: diagnostika a léčba. (ed. Chrobok V.), Nakladatelství Tobiáš, 2006, ss. 37-56, ISBN 80-7311-086-5.
 10. DiPalma S, Simpson R, Skálová A, Leivo I: Pathology of Salivary Glands. In: Pathology of Head and Neck (eds. Cardesa A, Slootweg PJ), Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2006, pp. 132-170, ISBN-10 3-540-30628-5, ISBN-13 978-3-540-30628-3.
 11. Silvana Di Palma, Roderick HW Simpson, Alena Skálová, Ilmo Leivo. Grosse und kleine Speicheldrusen ss. 159-206. Pathologie. Ed. G.Kloppel, H.H. Kreipe, W. Remmele. 3.vydání. díl: Kopf-Hals-Region, Weichgewebstumoren, Haut. Ed. A. Cardesa, Th. Mentzel, P. Rudolf, PJ. Slootweg. Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2009. ISBN 978-3-540-72884-9

Kontakt

Základné kontaktné údaje nájdete na stránke Kontakty.