Nefixované (čerstvé) tkanivo

Molekulová analýza (PCR)

 • Veľkosť tkaniva určeného na molekulovú analýzu sa pohybuje od 5mm3 a viac.
 • Odobraté tkanivo sa premiestni do nádobky s fyziologickým roztokom alebo s 10% roztokom PBS. Takto odobratý materiál musí byť čo najskôr doručený do laboratória genetiky.
 • Uskladnenie v chladničke pri teplote 4 – 10°C.
 • V žiadnom prípade nefixovať formaldehydom!

FISH analýza

 • Veľkosť tkaniva určeného na FISH analýzu sa pohybuje od 0,5 - 1cm3 alebo cca 20–100 mg.
 • Odobraté nefixované tkanivo sa premiestni do sterilnej skúmavky s fyziologickým roztokom alebo s 10% roztokom PBS.
 • Uskladnenie v chladničke pri teplote 4 – 10°C.

"Core cut" biopsia prsníka s perspektívou FISH analýzy

 • Tkanivo odoberané biopticky metódou "core cut" (prsník – Her2 analýza) je potrebné fixovať v 10% roztoku formaldehydu.
 • Uskladnenie pri laboratórnej teplote. Po doručení do bioptického laboratória sa tkanivo urýchlene spracuje.

FFPE tkanivo

Tkanivo fixované v parafíne sa uchováva pri laboratórnej teplote.

Molekulová analýza (PCR)

 • Na molekulovú analýzu je potrebné pripraviť 10 mikrorezov do skúmavky.

FISH analýza

 • Patológom zhodnotené a označené vzorky v parafínovom bločku sa narežú na rezy hrubé 4 – 5μm a fixujú sa na silanizované podložné sklá (minimum 3).

Periférna krv

 • Vzorka určená na molekulovú analýzu sa odoberá do skúmavky s K3EDTA (ako na krvný obraz: Vacuette a Vacutainer skúmavky s fialovým vrchnákom, Sarstedt skúmavky s červeným vrchnákom). Odobratá krv sa jemne premieša s protizrážavým činidlom, čím sa zabráni jej zrazeniu.
 • Uskladnenie v chladniče pri teplote 4 -10°C. Krv na molekulovú analýzu nemôže byť zrazená!

Odtlačkové preparáty na FISH vyšetrenie

 • Vzorka biologického materiálu pochádzajúca z nádorového tkaniva sa dôkladne odtlačí čerstvo odrezanou stranou na čisté suché podložné sklá (2-3) a nechá sa zaschnúť pri laboratórnej teplote.
 • Do laboratória je možné poslať aj vzorku nefixovaného tkaniva vo fyziologickom roztoku, odtlačky budú pripravené priamo na pracovisku FISH.

Moč

 • Ranný moč odobratý do sterilnej skúmavky (10 -15ml).
 • Maximálny čas určený na transport odobratých vzoriek moču do laboratória je 3 dni od odberu (ak boli dodržané podmienky uskladnenia)
 • Uskladnenie v chladničke pri 4 – 10°C.

Punktáty, likvor

 • Punktát, likvor odobratý do sterilnej skúmavky (5-15 ml).
 • Maximálny čas určený na transport odobratých vzoriek do laboratória je 3 dní od odberu ( ak boli dodržané podmienky uskladnenia)
 • Uskladnenie v chladničke pri 4 – 10°C.

Ster z bukálnej sliznice

 • Bukálny ster pre molekulovo genetické vyšetrenie sa odoberá pomocou sterilnej výterovky. Výterovka sa ponechaná vyschnúť pri izbovej teplote a vloží sa do skúmavky
 • Uskladnenie pri laboratórnej teplote.

Bunkové stery na vyšetrenie infekcie HPV a STI

LBC médium:

ThinPrep Pap Test (Preserv Cyt® Solution)

 • Vzorky odobraté do odberových nádobiek PreservCyt® Solution sú stabilné a vhodné na HPV analýzu maximálne 30 dní od odberu
 • Uskladnenie pri laboratórnej teplote.

NOVAPREP® (Novacyt®)

 • Vzorky odobraté do odberových nádobiek NOVAPREP® sú stabilné a vhodné na HPV analýzu maximálne 30 dní od odberu
 • Uskladnenie pri laboratórnej teplote.

STM médium:

Digene® HC2 DNA Collection Device (Qiagene, Dynex)

 • Vzorky odobraté do prepravnej súpravy na vzorky Digene® sú stabilné a vhodné na HPV analýzu maximálne 14 dní po odbere.
 • Uskladnenie v chladničke pri 4 – 10°C

Detekcia metylácie tumor-supresorových génov (Qiasure® Qiagene)

Len LBC médium:

ThinPrep Pap Test (Preserv Cyt® Solution)

 • Vzorky odobraté do odberových nádobiek PreservCyt® Solution sú stabilné a vhodné na HPV analýzu maximálne 30 dní od odberu
 • Uskladnenie pri laboratórnej teplote.

NOVAPREP® (Novacyt®)

 • Vzorky odobraté do odberových nádobiek NOVAPREP® sú stabilné a vhodné na HPV analýzu maximálne 30 dní od odberu
 • Uskladnenie pri laboratórnej teplote.