Označenie skúmaviek

  • Meno pacienta, od ktorého vzorka pochádza
  • Minimálne rok narodenia pacienta, i deálnom prípade celý dátum narodenia
  • Druh biologického materiálu

Žiadanka musí obsahovať

  • Diagnózu označenú slovne a medzinárodným kódom (zmenu diagnózy je nutné urýchlene nahlásiť telefonicky)
  • Druh biologického materiálu
  • Požadované vyšetrenia
  • Dátum a čas odberu biologického materiálu
  • Pečiatku indikujúceho lekára s príslušnými kódmi
  • Pri vrodených hereditárnych ochoreniach je nutné ku vzorke priložiť okrem riadne vyplnenej žiadanky informovaný súhlas podpísaný vyšetrovanou osobou a indikujúcim klinickým genetikom