Transport materiálu prebehne prostredníctvom dopravnej služby, ktorú zabezpečí naša spoločnosť s vyplnenou žiadankou vždy priamo do laboratória.

Periférna krv, nefixované tkanivo

  • do transportu a počas neho sa vzorky uchovávajú pri stabilnej teplote 4-10 °C

Moč, likvor, punktáty

  • do transportu a počas neho sa vzorky uchovávajú pri stabilnej teplote 4-10 °C

Parafínové rezy, tkanivo fixované v parafínových bločkoch, odtlačkové preparáty

  • pred transportom aj počas neho sa vzorky uchovávajú pri laboratórnej teplote

Vzorky určené na HPV analýzu

LBC vialky (ThinPrep®, NOVAPREP®)

  • pred transportom aj počas neho sa vzorky uchovávajú pri laboratórnej teplote

STM skúmavky (Digene®)

  • do transportu a počas neho a vzorky uchovávajú pri stabilnej teplote 4-10 °C