AGPA, tiež označované aj ako ASDA (anti salivary duct antibodies) sú protilátky proti slinnej žľaze.

Antigény

V súčasnej dobe nie sú ešte dostatočne objasnené antigény, s ktorými reagujú protilátky proti slinnej žľaze, avšak jedná sa o antigény nachádzajúce sa v cytoplazme epiteliálnych buniek, ktoré vystielajú exkrečné kanáliky slinnej žľazy. Vo väčšine prípadov sa ukázala byť falošne pozitívna reakcia proti antigénom ABO krvných skupín.

Detekčné metódy

Na detekciu protilátok proti slinnej žľaze využívame metódu nepriamej imunofluorescencie na opičích slinných žľazách, kde sa nám ukáže farbenie intracytoplazmatických granúl v primárnych kanálikoch a v zberných kanáloch. Pri opiciach druhu makak, často používaných ako zdroj substrátu je známe, že exprimujú ľudský typ AB krvnej skupiny antigénov na priečne pruhované kanáliky slinných žliaz. Adsorpcia pozitívnych vzoriek s AB antigénmi odstráni každé falošne pozitívne farbenie. Anti-ABO protilátky krvných skupín vykazujú falošne pozitívne farbenie v iných tkanivách ako je pemphigus-like sieťový vzor v opičom ezofágu. Od objavu týchto pozitívnych farbení (Goldblatt et. al. 2000), sme neboli schopní nájsť akékoľvek pravé pozitívne vzorky.

Klinická relevancia

V roku 1960 sa vedci domnievali, že protilátky proti slinnej žľaze sú detegované pri Sjögrenovom syndróme (10-58%) a reumatoídnej artritíde (22-45%). Avšak, dnes sa predpokladá, že výskyt pravých protilátok proti slinnej žľaze je oveľa vzácnejší a väčšina AGPA farbenia, ktoré pozorujeme je vyvolané väzbou protilátok krvných skupín na AB antigény slinnej žľazy.

Indikácia

Z najnovších štúdií sa zdá, že AGPA protilátky sa vyskytujú zriedkavo u pacientov s primárnym Sjögrenovým syndrómom a reumatoídnou artritídou. Avšak izotypy IgG AB krvnej skupiny protilátok vykazujú krížovú reakciu so slinnými kanálikmi primátov, čo môže spôsobovať falošne pozitívne AGPA farbenie. Detekcia AGPA, môže byť hodnotou pri určovaní podskupiny pacientov, ktorí sa dostavia s miernymi príznakmi sicca bez ďalších autoimunitných javov.

  • Obrázok 1. AGPA

Literatúra

  • HUGES, RG. – SURMACZ, MJ. – KARIM, AR. et al. 2008. Atlas of Tissue Autoantibodies. Third Edition. United Kingdom: The Binding Site Ltd., 2008. 220 s. ISBN 9780704427013.
  • GOLDBLAT, F. – BEROUKAS, D. –GILLIS, D. – CAVILL, D. – BRADWEL, A. RISCHMUELLER, M. – GORDON, TP. Antibodies to AB blood group antigens mimic anti-salivary duct autoantibodies in patients with limited sicca symptoms. 2007. Dostupné na internete: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11036834