Protilátky proti cievnemu endoelu, tiež označované skratkou AECA, boli po prvý krát opísané metódou nepriamej imunofluorescencie v roku 1970 ako ľudské prtilátky viazané na endoteliálne bunky potkanej obličky. Tieto protilátky sú prítomné pri rôznych formách vaskulitíd (Wegenerova granulomatóza, mikroskopická polyangiitída, Kawasakiho syndróm), autoimunitných ochoreniach (Lupus erythematosus, progresívna systémová skleróza, antifosfolipidový syndróm, DM typ 1., UC, Crohn) a reumatických ochoreniach.

Antigény

Protilátky proti cievnemu endotelu reagujú s mnohými odlišnými antigénmi nájdených v endoteliálnych bunkách veľkých artérií ako je aorta, vo veľkých žilách ako je žila pupočnej šnúry a taktiež boli nájdené v malých cievach. Je známe, že endotelové bunky z rôznych tkanív exprimujú rôzne antigény. V dôsledku toho ostávajú cieľové antigény AVEA protilátok do značnej miery neznáme, avšak zistené antigény zahŕňajú β2GPI, proteín teplotného šoku 60, α-enolázu a fosfolipidy. V niektorých prípadoch, sú autoantigény exprimované na bunkových membránach iba po aktivácií endotelových buniek, indukovanej prezápalovým stimulom, ako sú cytokíny.

Detekčné metódy

Vzhľadom k nedostatku špecifickosti, nie je žiaden bežne používaný substrát na detekciu AVEA nepriamou imunofluorescenciou. Napriek tomu môže byť použitá ľudská pupočná šnúra, tkanivo z neonatálnych potkaních pľúc, alebo endotelíalne bunky z iných tkanív. Na detekciu AVEA môžu byť okrem nepriamej imunofluorescencie použité aj iné metódy ako Western blott, RIA a EIA.

Klinická relevancia

Vzhľadom k rozmanitosti rozpoznaných antigénov, AVEA protilátky sú spájané so širokým spektrom ochorení, nie len s Anti fosfolipid syndrómom. To preto, že neplnia funkciu špecifického markera ochorenia, aj keď u niektorých pacientoch bolo dokázané, že ich titre korelujú s aktivitou ochorenia.

Indikácia

Pri rôznych formách vaskulitíd (Wegenerova granulomatóza, mikroskopická polyangiitída, Kawasakiho syndróm), autoimunitných ochoreniach (Lupus erythematosus, progresívna systémová skleróza, antifosfolipidový syndróm, DM typ 1., UC, Crohn) a reumatických ochoreniach.

Literatúra

  • HUGES, RG. – SURMACZ, MJ. – KARIM, AR. et al. 2008. Atlas of Tissue Autoantibodies. Third Edition. United Kingdom: The Binding Site Ltd., 2008. 220 s. ISBN 9780704427013.
  • BRADWELL, AR. – STOKES, RP. – MEAD GP. 1999. Advanced Atlas of Autoantibody Patterns. England: AR Bradwell, 1999. 112 s. ISBN 0704485109.