Sérologické markery primárnej membránovej nefropátie

Sérologická detekcia protilátok proti trombospondin typ 1 doméne obsahujúcej proteín 7A (THSD7A) spolu s vyšetrovaním protilátok proti fosfolipáze A2 receptora (APLA2R), výrazne prispieva k diagnostike primárnej membranóznej nefropatie (pMN) tiež známej ako primárna membranózna glomerulonefritída (pMGN).

Diagnostika pMN sa vykonáva histologizáciou tkaniva obličky získaného odberom punkčnou ihlou. Na diagnostike participujú metódy imunofluorescencie a elektrónovej mikroskopie. Charakteristickým obrazom pMGN sú depozity imunokomplexov na vonkajšej strane bazálnych membrán glomerulov.

Sérologická diagnostika pMGN je menej časovo náročná a menej stresujúca pre pacienta. Identifikácia protilátok proti PLA2 receptoru (typu M) ako cieľovému antigénu cirkulujúcich protilátok môže byť dôležitým nástrojom neinvazívnej diagnostiky. Autoprotilátky triedy IgG sú vysoko špecifické a môžu byť detegované v sérach 70 – 85 % pacientov s pMN.

Cirkulujúce autoprotilátky proti THSD7A boli väčšinou nájdené u APLA2R séronegatívnych pacientov s diagnózou pMN. Vo výnimočných prípadoch sa autoprotilátky proti APLA2R a THSD7A môžu vyskytovať súčasne. Viac ako 10 % APLA2R séronegatívnych pacientov s pMN je pozitívnych pri vyšetrení anti-THSD7A.

Protilátky sa nevyskytujú u zdravých jedincov a pacientov s lupusom alebo IgA nefropatiou.

THSD7A

Odber krvi: 1 ml krvi – poslať sérum
Najneskôr do 3 hodín musí byť sérum odsaté a chladené na 4 – 8°C.
Sérum NEMRAZIŤ a čo najskôr doručiť do laboratória. Uchovať v chladničke do príchodu zvozu.

Interferencie: lipémia, hemolýza

Testovanie autoprotilátok metódou nepriamej imunofluorescencie

  • Anti-PLA2R nepriama IFL
    Skríning / semikvantifikácia

  • Anti-THSD7A nepriama IFL
    Doplnok u séronegatívnych pacientov

  • Anti-IgG priama IFL
    Imunofluorescenčný obraz pMGN