Kmene Saccharomyces cerevisiae sú využívané v potravinárskych technológiách, a preto sú obsiahnuté v rade potravinárskych výrobkov. V poslednej dobe sa začalo využívať stanovenie protilátok proti Saccharomyces ako doplnkové vyšetrenie na zlepšenie diagnostických možností nešpecifických črevných zápalov. Tieto protilátky boli zistené u pacientov s Crohnovou chorobou, ale len výnimočne u pacientov s ulceróznou kolitídou. Podľa literárnych údajov sa IgA a IgG protilátky proti Saccharomyces vyskytujú u 39-68% pacientov s Crohnovou chorobou, ale len u max. 14% pacientov s ulceróznou kolitídou. Na doplnenie diagnostiky sa odporúča ešte aj stanovenie ANCA (protilátok proti cytoplazmatickým komponentom neutrofilných leukocytov, podtyp s periférnym sfarbením). Výskyt ANCA je spojený s ulceróznou kolitídou. Zvýšené hladiny protilátok IgA a IgG proti Saccharomyces boli zistené aj u iných ochorení, ako sú napr. celiakia, spondyloartropatia, ankylozujúca spondylitída, a u niektorých autoimúnnych pečeňových ochorení. U 14-43% pacientov s celiakiou boli zistené aj protilátky proti Saccharomyces. Na druhej strane IgA protilátky proti gliadínu boli nájdené u 10-35 % pacientov s Crohnovou chorobou.

Antigény

SDS-PAGE analýza rozpustných proteínov z kvasiniek Saccharomyces cerevisiae odhalila jedinú prevládajúcu časť o veľkosti 200 kDa, ktorá bola silne Schiff-pozitívna. V experimentoch s využitím imunoblotu, ľudské séra obsahujúce anti-S. cerevisiae protilátky reagovali len s týmto glykoproteín (gp200); toto bolo demonštrované pomocou séra obsahujúceho IgG a IgA izotypovo špecifické anti-S. cerevisiae protilátky. Antigenicita gp200 bola podstatne znížená pri liečbe jodistanom. Tieto výsledky ukazujú, že gp200 je hlavný glykoproteínový antigén S. cerevisiae, ktorý je imunogénny u človeka.

Detekčné metódy

Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae je možné stanoviť pomocou metód nepriamej imunofluorescencie s použitím kvasinkového náteru. Ak sú tieto protilátky prítomné, náter globulátnych kvasiniek na reakčných poliach bude ako celok jasne flureskovať. Kvasinkové bunky musia byť jasne identifikované na každom vyhodnocovacom reakčnom poli, pokiaľ možno v niekoľko oblastiach. Pokiaľ fluoresdkujú iba niektoré kvasinkové bunky, výsledok nie je relevantný.

Klinická relevancia

Protilátky proti fosfopeptidomannanu kvasiniek rodu Saccharomyces cerevisiae sú využiteľné ako pomocný test v diferenciálnej diagnostike nešpecifických črevných zápalov. Prítomnosť týchto protilátok je často asociovaná s m. Crohn. Pre diferencovanie medzi Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou je vhodné použiť kombináciu testov ASCA a ANCA. Pre Crohnovu chorobu sú typické vysoké hladiny ASCA protilátok a negatívne, či len slabo pozitívne ANCA. Pri ulceróznej kolitíde je to naopak. Senzitivita pre m. Crohn v prípade ASCA IgA je 61,1%, špecificita až 97,7%.

Indikácia

Pomáha lekárom rozlišovať medzi ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou u pacientov s podozrením na zápalové ochorenie čriev.

  • Obrázok 1. ASCA

Literatúra

  • BARTA, Z. – CSÍPO, I. – SZABÓ, GG. – SZEGEDI, G. Seroreactivity against Saccharomyces cerevisiae in patients with Crohn´s disease and celiac disease. World J. Gastroenterol. 2003, 9,(10), 2308-2312.
  • HOFFMAN, IEA. – DEMETTER, P. – PEETERS, M. – DE VOS, M. – MIELANTS, H. – VEYS, EM. – DE KEYSER, F. Anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies are raised in ankylosing spondylitis and undifferentiated spondyloarthropathy. Ann. Rheum. Dis. 2003, 62, 455-459.
  • LINDBERG, E. – MAGNUSSON, KE. – TYSK, C. – JÄRNEROT, G. Antibody (IgG, IgA, and IgM) to baker´s yest (Saccharomyces cerevisiae), yest mannan, gladin, ovalbumin and betalactoglobulin in monozygotic twins with inflammatory bowel disease. Gut, 1992, 33, 909-913.
  • MURATORI, P. – MURATORI, L. – GUIDI, M. – MACCARIELLO, S. – PAPPAS, G. – FERRARI, R. – GIONCHETTI, P. – CAMPIERI, M. BIANCHI, FB. Anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies (ASCA) and autoimmune liver diseases. Clin Exp Immunol. 2003, 132, 473-476.
  • NEVORAL, J. – VALTROVÁ, V. – KOTALOVÁ, R. – NYČ, O. – BARTŮŇKOVÁ, J. – TLÁSKAL, P. Protilátky proti Sacharomyces cerevisiae (ASCA) a protilátky proti cytoplazmě neutrofilních leukocytů (ANCA) u dětí a mladistvých s nespecifickými zanětlivými střevními onemocněními. Čes.-slov.Pediat., 2003,58, 291-293.