Ako AHFA označujeme protilátky proti vlasovému folikulu (anti hair folicle antibodies). Tieto protilátky sú spájané s ochorením Alopecia Areata. Príčinou ochorenia môže byť nekorigovaná refrakčná chyba, najčastejšie astigmatizmus, fokálne infekcie, väzba na HLA – B12, nešpecifické imunitné a orgánovo-špecifické autoimunitné reakcie.

Antigény

Autoantigény, ktoré boli identifikované v spojitosti si AHF protilátkami zahŕňajú 44/46 kDa vlasovo špecifický keratín (exprimovaný v prekortikálnej zóne anagénnu vlasových folikulov) a trichohyalin, exprimované vo vnútornej pošve rastúceho vlasového folikulu. Okrem toho existuje dôkaz, že protilátkyproti vlasovému folikulu sú modulované v priebehu ochorenia, detegovateľné skôr, než dôjde ku klinicky zistiteľnému vypadávaniu vlasov, a môže dôjsť k zníženiu ich titru, ako odpoveď na úspešnú liečbu.

Detekčné metódy

Na detekciu protilátok proti vlasovým folikulom sa najčastejšie využíva metóda nepriamej imunofluorescencie. Táto metóda prebieha na tkanivových rezoch ľudského skalpu pri riedení 1:150.

Klinická relevancia

Anti-HF protilátky sa u normálnych jedincov vyskytujú vždy v nízkom titre, väčšinou triedy IgM, a zistiteľné pomocou vysoko citlivého imunoblotu. Čiže tieto reaktivity pravdepodobne predstavujú časť prírodného ,,ložiska“ autoprotilátok. Naopak, u pacientov s Alopecia Areata sú anti-HF protilátky vysokého titra, triedy IgG a môžu byť detekované metódou s relatívne nízku citlivosť - nepriamou imunofluorescenciou. Toto zistenie naznačuje, že zmena v imunoglobulinovom izotype z IgM na IgG je v závislosti od priebehu ochorenia, čo svedčí o maturácií odpovedi protilátok na antigény HF. Treba poznamenať, že patogénne protilátky v autoimunitných ochorení bývajú triedy IgG.

Indikácia

Pri nadmernom vypadávaní vlasov a podozrení na Alopecia Areata - prítomnosť naevus flammeus na šiji a zmeny na nechtoch – bodko-vité priehlbinky, leukonychia, trachyonychia.

  • Obrázok 1. AHFA

Literatúra

  • RASOCHOVÁ, E. 2007. Najčastejšie ochorenia vlasov – diagnostika a liečba. In Via practica. 2007. roč 4 (6). s. 276-278.
  • TOBIN, DJ. Characterization of Hair Follicle Antigens Targeted by the Anti-Hair Follicle Immune Response. 2003. In Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. 2003 vol. 8, s. 176–181.
  • LOCHMAN, I. – MOTLOCHOVÁ, J. – NOVÁK, V. 2011. Alopecia areata a protilátky.