Ako ALMA označujeme protilátky proti membránam hepatocytov. Bol opísaný rad rôznych autoprotilátok proti membránam hepatocytov u pacientov s AIH a PBC, vírusovou hepatitídou a SLE. ALMA protilátky sa viažu na necharakterizovaný antigén nachádzajúci sa v plazmatickej membráne hepatocytov. Zvažovalo sa množstvo potenciálnych antigénov, hoci je možné, že cieľový antigén je heterogénny.

Antigény

Prvý krát bol opísaný v roku 1976 a považuje sa viac špecifický marker pri pacientoch s autoimunitnou hepatitídou ako ALSP, ale následne bolo preukázané, že je prítomný pri ďalších ochoreniach pečene ako aj u zdravých jedincov. ALMA

Detekčné metódy

Niektoré z nich sa dajú detegovať využitím imunofluorescenčných techník, EIA, RIA, imunoblotov, zatiaľčo iné musia byť merané metódou pevnej fázy s použitím bunkových extraktov. Na detekciu ALMA protilátok sa najčastejšie používa metóda nepriamej imunofluoprescencie aj napriek svojej nedostatočnosti v senzitivite a špecifite. Antigén sa nachádza v zajacom, potkaňom, opičom a ľudskom tkanive. ALMA prrotilátky

Klinická relevancia

Protilátky proti membráne hepatocytov reagujú s P450IA2 u pacientov s dihydralazín hepatitídou.

Indikácia

U pacientov s AIH a PBC, vírusovou hepatitídou a SLE.

ALSP

ALSP (Liver specific membrane lipoprotein) sú protilátky proti membránam špecifickému membránovému lipoproteínu hepatocytov.

Antigény

Tento proteín tvorí heterogénnu zložku pečene a obsahuje viac ako 20 proteínov s molekulovou hmotnosťou 5-220kDa. Doposiaľ boli charakterizované iba dva z antigénov, a síce asialoglykoproteín receptor (ASGPR) a alkohol dehydrogenáza (ADH). ALSP protilátky nie sú výhradne asociované s ochorením pečene a preto sú zriedka merané.

  • Obrázok 1. ALKMA

Literatúra

  • HUGES, RG. – SURMACZ, MJ. – KARIM, AR. et al. 2008. Atlas of Tissue Autoantibodies. Third Edition. United Kingdom: The Binding Site Ltd., 2008. 220 s. ISBN 9780704427013.
  • BRADWELL, AR. – STOKES, RP. – JOHNSON, GD. 1997. Atlas of Autoantibody Patterns on Tissues. England: AR Bradwell, 1997. 103 s. ISBN 0704417790.
  • BRADWELL, AR. – STOKES, RP. – MEAD GP. 1999. Advanced Atlas of Autoantibody