Tieto zriedkavé protilátky namierené voči peptidu z cytozolu pečene, objavené v roku 1990, majú asociáciu s autoimunitnou hepatitídou a často ich nachádzame spolu s ALKM protilátkami (protilátky proti mikrozómom pečene a obličiek). Taktiež ich môžeme vzácne nájsť pri vírusovej hepatitíde C.

Antigény

Cieľovým antigénom protilátok proti peptidu z cytozolu pečene je formiminotransferáza cyklodeamináza (FTCD). Jedná sa o 62kDa intracelulárny enzým nachádzajúcim sa v cytozole hepatocytov a je zapojený do metabolizmu folátov (B12), esenciálny vodou rozpustný vitamín.

Detekčné metódy

Na detekciu týchto autoprotilátok využívame metódu nepriamej imunofluorescencie na potkanej a opičej pečeni, kde dochádza k homogénnemu cytoplazmatickému farbeniu pečeňových hepatocytov (skríningové riedenie 1/20).

Klinická relevancia

Protilátky proti peptidu z cytozolu pečene 1 sú asociované s autoimunitnou hepatitídou typu 2 (20-30%) a hepatitídou C-vírusovou infekciou (2-10%). Titre autoprotilátok korelujú s aktivitou ochorenia autoimunitnej hepatitídy 2. a môžu byť užitočným markerom rezidujúceho hepatocelulárneho zápalu. Pri ALCP protilátkach môžeme súćasne nájst aj ALKM protilátky. Pri použití potkanej pečene vrstva hepatocytov okolo centrálnej vény ostáva nezafarbená, zatiaľčo pri použití opičej pečene dochádza k väčšiemu uniformnému farbeniu celého pečeňového lalôčiku. Súčasný výskyt ALCP a ALKM protilátok môže maskovať nezafarbenú vrstvu hepatocytov okolo centrálnej vény pozorovaných pri potkanej pečeni. V porovnaní s ALKM protilátkami, ALCP protilátky nefarbia proximálne tubuly obličiek. ALCP protilátky môžu byť tiež detegované pomocou western blottingu.

Indikácia

Pri podozrení na autoimunitnú hepatitídu typu alebo vírusovú hepatitídu C.

  • Obrázok 1. ALCP

Literatúra

  • BRADWELL, AR. – STOKES, RP. – JOHNSON, GD. 1997. Atlas of Autoantibody Patterns on Tissues. England: AR Bradwell, 1997. 103 s. ISBN 0704417790.
  • HUGES, RG. – SURMACZ, MJ. – KARIM, AR. et al. 2008. Atlas of Tissue Autoantibodies. Third Edition. United Kingdom: The Binding Site Ltd., 2008. 220 s. ISBN 9780704427013.
  • SHOENFELD, Y. – GERSHWIN, ME. – MERONI, PL. 2007. Autoantibodies. Second Edition. Italy: Elsevier, 2007. 862s. ISBN: 978-0-444-52763-9.
  • BRADWELL, AR. – STOKES, RP. – MEAD GP. 1999. Advanced Atlas of Autoantibody Patterns. England: AR Bradwell, 1999. 112 s. ISBN 0704485109.