Ako ABMT sú označované protilátky proti bazálnym membránam tubulov.

Antigény

Cieľový antigén protilátok proti bazálnym membránam tubulov je neznámy, navrhuje sa, že by to mohol byť proteín 58kDa, v bazálnej membráne tubulov v obličke.

Detekčné metódy

Na detekciu sa používa nepriama imunofluorescencia na opičej obličke, ktorá nám ukazuje farbenie bazálnej membrány tubulov. Toto farbenie môže byť rozšírené o použitie pufru s ureou a stepravidín-FITC, ako to už bolo opísané pri protilátkach proti bazálnym membránam glomerulov. Pri biopsií obličky sú ABMT protilátky pozorované pri aktivácií komplementu.

Klinická relevancia

Klinický význam ABMT protilátok je nejasný a ich nález mohol byť len náhodný. ABMT protilátky sa zistili pri malom percente pacientov s tubulointerstinálnou nefritídou v spojení s lupus nephritia, odmietnutím transplantátu a meticilín senzibilizáciou. Tubulointerstinálna nefritída ovplyvňuje renálne tubuly a intersticiálne tkanivo, infiltráciou plazmatických a mononukleárnych buniek. ABMT protilátky môžu byť tiež detegované v sére pacientov s glomerulonefritídou a s abnormálnymi bazálnymi membránami glomerulov.

Indikácia

Protilátky proti bazálnym membránam tubulov môžeme nájsť u pacientov s tubulointersticiálnou nefritídou.

  • Obrázok 1. ABMT

Literatúra

  • HUGES, RG. – SURMACZ, MJ. – KARIM, AR. et al. 2008. Atlas of Tissue Autoantibodies. Third Edition. United Kingdom: The Binding Site Ltd., 2008. 220 s. ISBN 9780704427013.
  • BRADWELL, AR. – STOKES, RP. – JOHNSON, GD. 1997. Atlas of Autoantibody Patterns on Tissues. England: AR Bradwell, 1997. 103 s. ISBN 0704417790.